Welkom bij afdeling Amsterdam

VVAO Amsterdam biedt de leden gelegenheid een netwerk op te bouwen in de directe woon- of werkomgeving. Je ontmoet er hoogopgeleide vrouwen van allerlei vakgebieden en branches en van allerlei leeftijden. Dat werkt heel verrijkend en inspirerend naast de contacten die je in je werk- en vriendenkring opdoet. Uiteraard speelt ook de sociale kant een rol. Verder kun je organisatorische en bestuurservaring opdoen.
Ook kun je je nationaal en internationaal inzetten voor de positie en de rechten van de vrouw.

We ontmoeten elkaar op verschillende manieren. 

Verder ontvang je tenminste tien keer keer per jaar het digitale Convocaat waarin de activiteiten worden aangekondigd. Of klik op deze webpages naar de agenda van Amsterdam.

Bijeenkomsten

Regelmatig zijn er bijeenkomsten voor alle leden (en aspirant leden). Dit kan een lezing zijn of een themadag, maar ook de borrel of een pcknick.

Jaarprogramma 2022
 Maand  Activiteit  Waar   In samenwerking met
 Januari  Amsterdam Light Festival  buiten  
 Februari   ALV  online  
 Maart  De kracht van Hormonen  binnen   Amersfoort, G&E, Urecht en HB 
 April  Earth Day diner  binnen  Zutphen
 Mei  Afdelingsborrel  buiten  Wijnkring
   Cluedo 2.0  buiten  Haarlem
 Juni  Preledenraad  online  
   Management game  binnen  Vrouw en werk
   Landelijke ALV  binnen  HB
 Juli  Afdelingsborrel  buiten  Wijnkring
 Augustus  Zomerpicknick  buiten  
 September   Kringleidersbijeenkomst  ntb  Kringen
   Start Loopbaangroep  binnen  
   Excursie: Pegasus Festival   buiten  Wandelkring
 Oktober  Najaarsdiner en lezing  binnen  
 November  Orange the World lezing  online  UNWomen
 December  Kerstborrel  online  Wijnkring
   Amsterdam Light Festival  buiten  

 

Hou de nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie.

 

Kringen
De kringen zijn voor velen de basis van hun deelname aan de VVAO. De meeste kringen organiseren regelmatig bijeenkomsten voor hun leden rondom het onderwerp van de kring. De onderwerpen zijn zeer verschillend zodat er altijd wel iets van je gading bij zit: beleggen, literatuur, kunst, schouwburgbezoek. Daarnaast zijn er gezelligheidskringen zoals een eetkring en een postcodekring.
Je kan aansluiting zoeken bij een bestaande kring maar je kunt ook zelf een nieuwe kring oprichten bv. door een oproep te plaatsen in de nieuwsbrief ('The VVAO Post'). Een overzicht van bestaande kringen is te vinden op de kringenpagina van deze website.

 
Loopbaangroep
Sinds 2013 zijn er meerdere groepen succesvol begeleid op werkgebied door professionele coaches. De ervaringen zijn over het algemeen ontzettend enthousiast wat blijkt uit het gegeven dat verschillende groepen elkaar nog blijft zien, ook als de de cursus is afgelopen! Niet alleen wordt er kennis aangeboden op het gebied van werk, maar ook leer je van elkaar.

In het najaar van 2022 gaat de loopbaangroep weer draaien. Te beginnen op donderdag 22 september. Kijk in de agenda voor meer informatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris via het e-mailadres: vvao.amsterdam@gmail.com

 

Overweeg je om lid te worden?

Neem dan contact op met vvao.amsterdam@gmail.com. Je kunt dan bijvoorbeeld eens afspreken een keer naar de borrel te komen of een kring te bezoeken.

Veel plezier!

Hartelijke groet,Het bestuur

Kringen


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2023 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED