Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Cultuur

Filmkring

Contactpersoon: Edith Plantier

Hou je van film en ga je graag samen met anderen? Dan is de Filmkring iets voor jou! Iedere eerste vrijdag van de maand bezoeken we een filmhuis of bioscoop

De Filmkring is een open kring en dus toegankelijk voor iedereen. Sommige leden komen elke keer, anderen onregelmatig. Het aantal deelnemers varieert per keer. Vooraf wordt er een hapje gegeten, maar dit is facultatief. Een paar dagen vóór de filmavond maakt de kringleidster de film via de e-mail bekend. (dus geef je op voor de e-maillijst!)
Je kunt je opgeven om mee te gaan via het overmaken van € 8.- op girorekening NL21 INGB 0005866562 t.n.v. E.M. Plantier onder vermelding film + wel/niet eten (voor eigen rekening). De kringleidster reserveert het restaurant en een aantal plaatsen in de bioscoop.

Museumkring

Contactpersoon: Addie Stroo en Jannie Stroo, e-mail: a.stroo2@chello.nl en jstroo@xs4all.nl

Onder leiding van gids Marianne Snijders, bekijken de leden een tentoonstelling of – een thema volgend – (een bepaald deel van) een afdeling van het Rijksmuseum of van een ander museum. Iedere laatste woensdag of vrijdag van de maand om 15.00 uur. Kosten: toegangskaart tot het museum en eventueel een bijzondere tentoonstelling plus een bijdrage om de kosten van de rondleiding te dekken. Het bedrag wordt aan het begin van het seizoen vastgesteld en betaald en geldt voor het hele activiteitenjaar. Afzegging dient vóór 1 april plaats te vinden. Nieuwe leden zijn welkom.

Playreading

Contactpersoon: Debbie de Korte, e-mail: d.korterollof@upcmail.nl

Leden van deze nieuwe kring lezen met elkaar eenmaal per zes weken/twee maanden een in onderling overleg afgesproken toneelstuk. Het stuk is vooraf in ieders bezit en door iedereen gelezen. We verdelen de rollen en lezen dienovereenkomstig het stuk. Eén iemand bereidt het geheel extra voor en zorgt voor informatie over de auteur, het stuk en zijn tijd, de achtergrond, enz. Eenmaal per jaar bezoeken we met elkaar een toneelstuk, dat we dan ook vooraf hebben gelezen en besproken. We komen bij elkaar op maandagmiddagen van 13.30 uur tot 17.00 uur bij een van de leden thuis. De kring bestaat uit acht leden.

Toneelkring

Contactpersoon: Stans van der Lee, e-mail: logiplan@wxs.nl.

en Hannie Smit-Vis, e-mail: f2hjhsmitsvis021@hetnet.nl

De contactpersonen kiezen maandelijks, al dan niet op suggestie van de leden, een te bezoeken toneelstuk. De voorkeur gaat daarbij uit naar voorstellingen in de kleinere theaters. Aan de leden wordt telefonisch gevraagd of zij belangstelling hebben voor het gekozen stuk. De contactpersonen verzorgen dan de benodigde kaartjes en organiseren zo nu en dan een maaltijd vooraf. Er zijn twee kringen, die in het algemeen dezelfde voorstelling bezoeken, zij het op verschillende avonden. Om praktische redenen telt een kring maximaal 20 leden. Er zijn dit jaar nog mogelijkheden tot deelname van nieuwe leden. Bijdrage € 10,-.


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2021 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED