Welkom bij de afdeling Arnhem

Maak kennis met onze activiteiten

De afdeling Arnhem organiseert vele interessante en gezellige open activiteiten. Te denken valt aan lezingen, bezoeken aan tentoonstellingen, een zomeractiviteit, een nieuwjaarsborrel en de jaarvergadering.

Elke laatste donderdag van de maand hebben we een inloopborrel vanaf 17.00 uur (niet in vakantiemaanden), die enkele malen per jaar  gecombineerd wordt met een thema-avond.

De jaarvergadering vindt in februari plaats en wordt voorafgegaan door een borrel en een maaltijd.

Ook is er aandacht voor sparren en netwerken. 

Kom in de kring!

De afdeling Arnhem staat bekend om haar grote variëteit aan kringen:

  •     Waarin je leert, discussieert en elkaar stimuleert.
  •     Waarin je elkaar ontmoet tijdens spel of beweging.
  •     Waarin je samen geniet van cultuur en natuur.
  •     Waarin je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling en je carrière.

Een kring met vaste bijeenkomsten bestaat uit rond de 10 vrouwen en komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar.

Sommige kringen maken afspraken via whatsapp en ondernemen activiteiten in wisselende samenstelling en hebben geen limiet qua ledenaantal.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen: arnhem@vvao.nl
 

Kringen

Contact
VVAO Kantoor 
Pieter de Hoochlaan 11
2343 CP Oegstgeest
kantoor@vvao.nl

© 2024 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED