Historie

De oprichting

De VVAO werd in 1918 opgericht door Aletta Jacobs (de eerste vrouw die aan een Nederlandse universiteit afstudeerde), Marianne van Herwerden (de eerste vrouwelijke lector in Utrecht), Estella Simons en Clara Wichman (juristen). In de 20-er  en 30-er jaren richtte de VVAO het internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (het huidige ATRIA) op en een commissie voor studie- en beroepenvoorlichting voor vrouwen en meisjes. Gestreden werd verder tegen overheidsmaatregelen op het gebied van vrouwenarbeid (voorstel Romme van Marie Anne Tellegen).

Emancipatie

De 60-er jaren stonden bij de VVAO in het teken van zelfontplooiing van vrouwen. Ter gelegenheid van het 10-jarig lustrum van de VVAO werd de eerste peuterspeelzaal opgericht in Arnhem, hét begin van georganiseerde kinderopvang. Emancipatie was het hoofdthema in de 70- en 80-er jaren. Onderwerpen die op de agenda prijkten waren: beroepsperspectieven voor vrouwen, het vinden van een goede balans tussen werk en zorg (PartnersProject, 1988), alsmede het vergroten van de mogelijkheden voor hoger opgeleide vrouwen om betaald werk te vinden (Project Arbeidsmarkt, 1990). In jaren 90 wordt een intensieve lobby opgezet richting politiek voor het verbeteren van de positie van de hoger opgeleide vrouw. ‘De economische zelfstandigheid van de vrouw’, ‘De hoger opgeleide vrouw in het Verenigd Europa’ en ‘Hoe vrouwelijk is de toekomst?’, waren onderwerpen die op de agenda prijkten.

Economische zelfstandigheid

Sinds begin 2015 is koers gezet richting maatschappelijk en persoonlijk empowerment. Ondanks het feit dat veel vrouwen en meisjes inmiddels hoog zijn opgeleid, is dé strijd voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt en gelijke betaling nog in volle gang. Nog steeds dient gestreden te worden voor economische zelfstandigheid van vrouwen, de ambities van vrouwen in relatie tot hun persoonlijke situatie en de strategische keuzes die ze maken voor wat betreft hun loopbaan in binnen- en buitenland. Niet voor niets is de VVAO dan ook dé springplank voor vrouwen die nationaal, en internationaal, willen doorbreken op de carrièreladder. 

Bekijk het boek:

 

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2023 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED