Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Maatschappelijk empowerment

Maatschappelijk betrokken

Als landelijk vertakt netwerk van hoger opgeleide vrouwen met alle disciplines en leeftijden onder één dak draagt de VVAO bij aan de maatschappelijke positie van vrouwen en haar carrière. Dit gebeurt op uiteenlopende manieren: 

  • Mede vormgeven aan de landelijke discussie door actuele economische, maatschappelijke, sociale, culturele of juridische onderwerpen onder de aandacht te brengen van een breder publiek, al dan niet in nauwe samenwerking met andere (vrouwen-)organisaties om de impact te vergroten.
  • Als netwerk vrouwen stimuleren en steunen in de discussie over onderwerpen waar de VVAO voor staat. 
  • Vanuit je eigen rol en positie vrouwen stimuleren en steunen.

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED