Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Stakeholders

(Inter-)nationaal

Sinds 1918 onderhoudt de VVAO nationaal en internationaal warme relaties met zusterorganisaties, alumniverenigingen, universitaire vrouwennetwerken, stichtingen met gelijke of verwante doelstellingen, corporate vrouwen, het bedrijfsleven, ministerie en politiek, rolmodellen, sprekers en gulle vriendinnen. Deze relaties en samenwerkingsverbanden vormen al ruim 100 jaar de succesvolle pijlers van de VVAO. Ze zijn gedreven door wetenschap, maatschappelijk debat en streven naar positieverbetering en gelijke kansen voor vrouwen. Dat een hoge opleiding of academische graad de basis vormt voor economische zelfstandigheid ook in Nederland, is een blijvend  onderwerp binnen de VVAO.

Wisselwerking

Inclusie, diversiteit en gendergelijkheid zijn helaas nog steeds geen structureel gegeven in onze samenleving. Er is al veel bereikt en er zijn positieve ontwikkelingen, maar er moet nog meer gebeuren en dat moet sneller. Denk daarbij aan beeldvorming van de vrouw in de media en de loonkloof. Voor de VVAO is wisselwerking daarom essentieel. Delen van kennis binnen verschillende disciplines met stakeholders, relaties en leden ligt aan de basis van de VVAO. Dit is de waarborg voor volgende generaties:  ‘United Sisterhood’.


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2021 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED