Homepage > Over VVAO > Stakeholders

Stakeholders

(Inter-)nationaal

Sinds 1918 onderhoudt de VVAO nationaal en internationaal warme relaties met zusterorganisaties, alumniverenigingen, universitaire vrouwennetwerken, stichtingen met gelijke of verwante doelstellingen, corporate vrouwen, het bedrijfsleven, ministerie en politiek, rolmodellen, sprekers en gulle vriendinnen. Deze relaties en samenwerkingsverbanden vormen al ruim 100 jaar de succesvolle pijlers van de VVAO. Ze zijn gedreven door wetenschap, maatschappelijk debat en streven naar positieverbetering en gelijke kansen voor vrouwen. Dat een hoge opleiding of academische graad de basis vormt voor economische zelfstandigheid ook in Nederland, is een blijvend  onderwerp binnen de VVAO.

Wisselwerking

Inclusie, diversiteit en gendergelijkheid zijn helaas nog steeds geen structureel gegeven in onze samenleving. Er is al veel bereikt en er zijn positieve ontwikkelingen, maar er moet nog meer gebeuren en dat moet sneller. Denk daarbij aan beeldvorming van de vrouw in de media en de loonkloof. Voor de VVAO is wisselwerking daarom essentieel. Delen van kennis binnen verschillende disciplines met stakeholders, relaties en leden ligt aan de basis van de VVAO. Dit is de waarborg voor volgende generaties:  ‘United Sisterhood’.

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2024 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED