Homepage > Over VVAO > Fondsen

Fondsen

De VVAO ondersteunt initiatieven die bijdragen aan persoonlijk en maatschappelijk empowerment van vrouwen door bijdragen te leveren aan diverse fondsen.


Stichting MATellegen 

De stichting Dr. Marie Anne Tellegen (ofwel MATellegen) is de ANBI-stichting van de VVAO. Deze stichting wil de deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs bevorderen in binnen- en buitenland. Daarnaast ijvert deze stichting voor het versterken van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. MATellegen ondersteunt individuele vrouwen met financiële middelen en initiatieven die passen bij het realiseren van bovengenoemde doelstellingen. MATellegen doet dit door het verwerven van donaties, giften, schenkingen en legaten, alsmede door het ter beschikking stellen van beurzen en projectfinanciering. 

 

 


Andere fondsen waarmee de VVAO contacten onderhoudt zijn:

De stichting Jo Kolk Studiefonds

Het Jo Kolk Studiefonds wil vrouwen die studeren of afgestudeerd zijn aan een universiteit of hogeschool stimuleren om hun opleiding te voltooien of uit te breiden. Dit doet het fonds door twee keer per jaar (in mei en november) beurzen beschikbaar te stellen. Er zijn beurzen in 3 categorieën.

 

 


Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek

Dit fonds richt zich uitsluitend op vrouwelijke wetenschappers aan Nederlandse universiteiten die aan het promoveren zijn of minder dan 5 jaar geleden gepromoveerd zijn.

 

 

 

Charlotte Jacobs Studiefonds

Dit is een studiefonds voor vrouwen die studeren aan een Nederlandse universiteit. Er kunnen diverse redenen zijn waarom studenten een beroep doen op dit fonds. Denk aan ziekte of problemen in de familie. Jaarlijks krijgen circa 30 tot 40 vrouwelijke studenten een toelage. 

 

 

Voor het verlenen van studiebeurzen zijn bovengenoemde stichtingen afhankelijk van donaties en erfenissen.

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2024 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED