Homepage > Publicaties > Boeken

Boeken

Buitengewone vrouwen ‘In de voetsporen van Aletta Jacobs’

Door Alies Pegtel

In haar zwartste scenario ziet Aletta Jacobs zichzelf als een ongehuwde dame uit Sappemeer met een handwerkje achter de horretjes zitten gluren. Dus schrijft ze een brief aan Johan Thorbecke met het verzoek aan de universiteit te mogen studeren. Ze wordt in 1871 de eerste vrouwelijke student in Nederland. Inmiddels studeren er meer meisjes dan jongens. Buitengewone Vrouwen beschrijft de levens van onder meer Aletta Jacobs, Johanna Westerdijk, Marga Klompé en Els Borst, die de weg vrijmaakten voor de vrouwen die na hen kwamen. Hun persoonlijke portretten worden geschetst tegen de achtergrond van het meisjesonderwijs en het Hollandse moederschapsideaal. Zo ontstaat er een sociaal-culturele geschiedenis die verklaart waar de Nederlandse vrouw vandaag staat. Deeltijdwerk, het gebrek aan topvrouwen en ongelijke beloning hebben hun wortels in het verleden.


Een verbond van gestudeerde vrouwen 

Door Annick Schreuder, Nicole Teeuwen, Inge de Wilde en Ulla Jansz 

Na een inleiding van Jansz over hoe de vrouwenvereniging zich bevindt in het dal tussen twee feministische golven, beschrijft de Wilde het ontstaan, de beginjaren en de achtergrond van de VVAO. De voorzichtige verandering die zich hierdoor voltrekt en het maatschappelijk engagement. Schreuder licht de activiteiten van de VVAO toe in internationaal verband en Teeuwen beschrijft de VVAO in relatie tot de tweede feministische golf. 
 

Keuzes & Kansen

Door drs. M.E. Jansen en drs. M.C. Vos-Maan

Vrouwen in hogere posities zijn in Nederland nog steeds schaars, om over topposities nog maar te zwijgen. De laatste jaren is de discussie daarover in intensiteit toegenomen. De maatregelen en initiatieven om in deze situatie verandering te brengen buitelen over elkaar heen. Deze liggen veelal in de voorwaardenscheppende sfeer of het zijn initiatieven met een signaleringsfunctie. De vraag is echter ‘Wat kunnen vrouwen zelf doen?’ en ‘Wat kunnen zij leren van de wijze waarop succesvolle vrouwen het hebben aangepakt of hoe mannen het aanpakken?’. De antwoorden op al dit soort vragen werden gebundeld in het boek Keuzes & Kansen, dat is uitgegeven ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de VVAO.

 

 

 

 

 

Contact
VVAO Kantoor 
Pieter de Hoochlaan 11
2343 CP Oegstgeest
kantoor@vvao.nl

© 2024 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED