Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

The VVAO Post

 

´The VVAO Post´ is dé landelijke VVAO-nieuwsbrief voor leden en geïnteresseerden van buitenaf. Een publicatie boordevol met expertise, wijsheden en uiteenzettingen. Verticale kennisoverdracht en ‘story-telling’ is door de eeuwen heen een manier geweest om elkaar te vermaken, te leren en te overleven. Geef het door: wijsheid komt immers met de jaren.

Ontstaan

De titel is een knipoog naar `The Washington Post´, waar Katharine Graham vanaf 1963 35 jaar lang de leiding had. Graham was een rolmodel voor velen, een vrouw met moed, elegantie en doorzettingsvermogen, die een uitdaging niet uit de weg ging. In navolging daarvan is ´The VVAO Post´ ontstaan. Een nieuwsbrief die 10 maal per jaar verschijnt en verzonden wordt naar 3.500 lezers. De hoofdredactie bestaat uit Astrid van Heumen en Henriëtte van Norel.

Een artikel schrijven?

Graag! Artikelen van maximaal 1.000 woorden kunnen door de auteur worden toegezonden aan secretaris@vvao.nl.  Graag hierbij naam, afdeling en telefoonnummer vermelden. Deze worden bij het artikel opgenomen. The VVAO Post onderscheidt de rubrieken: economie, carrière, jongeren, cultuur, educatie, sociaal en zorg. Lever bij elk artikel één goede, rechtenvrije foto in hoge resolutie aan. Hoge resolutie wil zeggen: de foto moet als los jpg-beeld worden aangeleverd, minimaal 1 Mb en maximaal 4 Mb groot.

Archief

Bekijk de reeds verzonden The VVAO Post.
(Binnenkort beschikbaar)


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2021 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED