The VVAO Post

 

´The VVAO Post´ is dé landelijke VVAO-nieuwsbrief voor leden en geïnteresseerden van buitenaf. Een publicatie boordevol met expertise, wijsheden en uiteenzettingen. Verticale kennisoverdracht en ‘story-telling’ is door de eeuwen heen een manier geweest om elkaar te vermaken, te leren en te overleven. Geef het door: wijsheid komt immers met de jaren.

Ontstaan

De titel is een knipoog naar `The Washington Post´, waar Katharine Graham vanaf 1963 35 jaar lang de leiding had. Graham was een rolmodel voor velen, een vrouw met moed, elegantie en doorzettingsvermogen, die een uitdaging niet uit de weg ging. In navolging daarvan is ´The VVAO Post´ ontstaan. Een nieuwsbrief die 6 maal per jaar verschijnt en verzonden wordt naar 3.500 lezers. Leden van het hoofdbestuur vormen de redactie. 

Een artikel schrijven?

Graag! Artikelen van maximaal 1.000 woorden kunnen door de auteur worden toegezonden aan secretaris@vvao.nl. Graag hierbij naam, afdeling (en telefoonnummer) vermelden. Deze worden bij het artikel opgenomen. The VVAO Post onderscheidt de rubrieken: economie, carrière, jongeren, cultuur, educatie, sociaal en zorg. Lever bij elk artikel één goede, rechtenvrije foto in hoge resolutie aan. Hoge resolutie wil zeggen: de foto moet als los jpg-beeld worden aangeleverd, minimaal 1 Mb en maximaal 4 Mb groot.

Archief

Bekijk de reeds verzonden The VVAO Post.
 

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2024 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED