Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Welkom bij de afdeling Utrecht

1918 - Oprichting VVAO

Omstreeks 1900 waren er zeer weinig aan een universiteit afgestudeerde vrouwen, maar in het eerste decennium van de twintigste eeuw nam dit toe tot een paar honderd. In 1913 vond een aantal van deze vrouwen elkaar bij de vormgeving van het onderdeel Hoger onderwijs van de tentoonstelling “De Vrouw 1813-1913”.  Dit groepje vormde de bakermat van de op 12 mei 1918 in 's-Gravenhage opgerichte 'Vereeniging van Gestudeerde Vrouwen', die later de 'Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding' (VVAO) ging heten. Sinds 1988 kunnen ook vrouwen met een hogere, niet-academische opleiding lid worden van de VVAO. Daarom werd in 1996 de naam veranderd in 'Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding. De afkorting VVAO bleef echter behouden.

De VVAO wil een inspirerend, zakelijk en persoonlijk netwerk zijn voor hoogopgeleide (hbo en wo), ambitieuze en sociaal betrokken vrouwen. De ontmoetingsplek om inhoudelijk met elkaar te discussiëren over uiteenlopende onderwerpen, te netwerken en te ontspannen. Ook werken afdelingen regionaal met elkaar samen. Landelijk zijn er 32 afdelingen. Er is voor jonge VVAO-leden een 33e afdeling in oprichting: Club 33 . Deze afdeling gaat hen- naast het lidmaatschap van de regionale afdelingen- een extra landelijk contact-platform bieden tot kennis- en ervaring-uitwisseling met leeftijdgenoten

De VVAO Utrecht met ca. 150 leden die in Utrecht en omgeving wonen, biedt de mogelijkheid elkaar te ontmoeten via lezingen, borrels en kringactiviteiten. Wie graag in kleiner verband actief is, kan kiezen uit ruim 12 kringen. Is hier niet bij wat je zoekt, dan kun je ook zelf een kring oprichten. Elke tweede maand is er een vrije inloopborrel te Utrecht. Deze is bedoeld voor iedereen die op een laagdrempelige manier andere VVAO-leden wil ontmoeten.

Het thema voor 2021 is Beelden van vrouwen.  In maart hield Corina Koolen op Internationale Vrouwendag haar lezing over vrouwen en literatuur, in augustus ging helaas door de Coronamaatregelen de bijeenkomst over Vrouwen en Leiderschap bij Difrax niet door. In september was in het Catharijne Convent een lezing met rondleiding over de tentoonstelling Maria Magdalena. In oktober staat een bijeenkomst met Taal Doet Meer op de agenda waarin specifiek ingegaan wordt op hun werk met anderstalige vrouwen die in de Nederlandse samenleving willen meedoen en we sluiten dit jaar af met de Winterbijeenkomst met een lezing door Liesbeth Woertman over haar boek 'Je bent al mooi'.

We houden je op de hoogte via de maandelijkse nieuwsbrief. Natuurlijk zijn vragen en ideeën van harte welkom.

Wil je meer weten over de activiteiten en het lidmaatschap. Neem contact op via utrecht@vvao.nl

 

Woensdag 16 februari     Nieuwjaarsbijeenkomst/Zussenborrel

Voor de eerste bijeenkomst van dit jaar hebben we een van onze leden, Netty van Hoven, bereid gevonden om een lezing te geven onder de titel: 'Vaccinatie voor de geest'. Een booster voor ons mentale welbevinden.....
In tegenstelling tot de eerder aangekondigde zussenborrel vindt deze bijeenkomst plaats op woensdagavond, vanaf 19.30 ergens in het centrum van Utrecht. Aansluitend is er gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje en elkaar te ontmoeten.
Omdat we nog geen definitieve locatie hebben voor deze live bijeenkomst, waarbij we ook voldoende afstand kunnen creëren, hoor je na aanmelding, waar in het centrum van Utrecht de 'nieuwjaars' bijeenkomst zal zijn..
Aanvang: 19.30 uur

Aanmelden:
Je kunt je aanmelden bij Marianne Vos vóór 12 februari.

 

29-01-2021 Wandelgroep, rondje Bunnik, aanmelden bij Trudie

06-03-2022 Viering Internationale Vrouwendag: safe the date! 

Kringen


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED