Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Welkom bij de afdeling Utrecht

1918 - Oprichting VVAO

Omstreeks 1900 waren er zeer weinig aan een universiteit afgestudeerde vrouwen, maar in het eerste decennium van de twintigste eeuw nam dit toe tot een paar honderd. In 1913 vond een aantal van deze vrouwen elkaar bij de vormgeving van het onderdeel Hoger onderwijs van de tentoonstelling “De Vrouw 1813-1913”.  Dit groepje vormde de bakermat van de op 12 mei 1918 in 's-Gravenhage opgerichte 'Vereeniging van Gestudeerde Vrouwen', die later de 'Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding' (VVAO) ging heten. Sinds 1988 kunnen ook vrouwen met een hogere, niet-academische opleiding lid worden van de VVAO. Daarom werd in 1996 de naam veranderd in 'Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding. De afkorting VVAO bleef echter behouden.

De VVAO wil een inspirerend, zakelijk en persoonlijk netwerk zijn voor hoogopgeleide (hbo en wo), ambitieuze en sociaal betrokken vrouwen. De ontmoetingsplek om inhoudelijk met elkaar te discussiëren over uiteenlopende onderwerpen, te netwerken en te ontspannen. Ook werken afdelingen regionaal met elkaar samen. Landelijk zijn er 32 afdelingen. Er is voor jonge VVAO-leden een 33e afdeling in oprichting: Club 33 . Deze afdeling gaat hen- naast het lidmaatschap van de regionale afdelingen- een extra landelijk contact-platform bieden tot kennis- en ervaring-uitwisseling met leeftijdgenoten

De VVAO Utrecht met ca. 150 leden die in Utrecht en omgeving wonen, biedt de mogelijkheid elkaar te ontmoeten via lezingen, borrels en kringactiviteiten. Wie graag in kleiner verband actief is, kan kiezen uit ruim 12 kringen. Is hier niet bij wat je zoekt, dan kun je ook zelf een kring oprichten. Elke tweede maand is er een vrije inloopborrel te Utrecht. Deze is bedoeld voor iedereen die op een laagdrempelige manier andere VVAO-leden wil ontmoeten.

De coronamaatregelen hebben veel gevolgen. Zo zijn alle VVAO-activiteiten in groepsverband opgeschort. Het is een zware tijd: alleen thuis werken, onzekerheid rondom werk,  minder fysieke sociale contacten, feestjes die niet gevierd kunnen worden, voorstellingen die niet doorgaan en zorgen om je naasten.

Ondanks wat ons nog te wachten staat in deze pandemie gaan we door met het organiseren van activiteiten. Het thema voor 2021 is Beelden van vrouwen.  Het jaarprogramma voor 2021 is door alle onzekerheid een flexibel programma. De bijeenkomsten vinden via Zoom plaats, zoals de 8 maartlezing door Corina Koolen over vrouwen en literatuur, de jaarvergadering en kringbijeenkomsten. We houden je op de hoogte via de maandelijkse nieuwsbrief. Natuurlijk zijn vragen en ideeën van harte welkom.

Wil je meer weten over de activiteiten en het lidmaatschap. Neem contact op via utrecht@vvao.nl

 

Agenda

04 juli               Stadswandeling Utrecht  'Beelden van vrouwen'

                                                                                   

 

 

18 augustus      *Het bedrijfsbezoek aan Difrax kan helaas nog geen doorgang vinden.

                          Houdt de website in de gaten voor een alternatieve activiteit op deze datum!

21 september    Zussenborrel

 

Kringen


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2021 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED