Homepage > Over VVAO > Missie, visie en doelstellingen

Missie, visie en doelstelling

Missie

De VVAO is een uniek netwerk voor elke hoogopgeleide, geëngageerde en actieve vrouw die haar carrièrekansen wil vergroten, intellectuele verruiming en vriendschappen zoekt of wil ‘klankborden’ met leeftijdsgenoten of andere generaties. Het begon in 1918 met een aantal ‘eerste generatie universitair opgeleide, ambitieuze, eigenzinnige en zelfstandige’ vrouwen, die gezamenlijk de VVAO oprichtte om kennis en ervaring te delen en om ‘zusterlijk’ de maatschappelijke positie van elkaar en andere vrouwen te verbeteren en te stimuleren. Verticale kennisoverdracht was en is ook nu nog dé sleutel tot succes, die bij de VVAO wordt versterkt door de verscheidenheid aan kennisdisciplines en de diversiteit van de leden qua leeftijd, achtergrond en ervaring. 

Visie

Om inclusiviteit en gelijkwaardigheid voor vrouwen te kunnen bereiken, zet de VVAO actief in op vrouwenvraagstukken. Dit alles ter verbetering van de positie van vrouwen. De focus ligt niet alleen op empowerment van vrouwen en hun economische zelfstandigheid, ook zullen verworvenheden die regelmatig onder druk staan worden geborgd voor volgende generaties. Dat doen we samen met onze leden, de buitengewone vrouwen van nu! Onze rijke historie vormt daarbij de solide basis voor de toekomst.

Doelstelling

Met ruim 3.200 leden, die zowel op landelijk als lokaal niveau actief zijn, is de VVAO hét netwerk bij uitstek om de positie en de ecomische zelfstandigheid van de vrouw te bewaken en te bevorderen in het huidige tijdsgewricht en krachtenveld. Om dit doel te realiseren is educatie een absolute vereiste. Inspelend hierop biedt de VVAO gelijkgestemde leden een divers en inclusief netwerk om krachten te bundelen, zodat kennis kan worden ontwikkeld en gedeeld tijdens de talloze lokale, regionale, landelijke en internationale activiteiten.

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2024 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED