De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

 

VVAO in vogelvlucht

 • Empowerment en inclusiviteit
 • 3200 hoog opgeleide vrouwen
 • (Inter-)nationaal actief
 • 32 lokale afdelingen
 • Landelijke jongerenafdeling
 • Actief in binnen- en buitenland
 • Investeren in jezelf en andere vrouwen.
 • Meer dan 100 jaar historie, opgericht in 1918
 • Studiefondsen voor carrièregerichte vrouwen                           
 • 10x per jaar ‘The VVAO Post

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kickstart je carrière

 • met internationale springplank
 • studiefonds voor promovendi
 • via loopbaan- en empowerment-activiteiten voor leeftijdsgenoten en daarbuiten

Deel kennis en leer  

 • door sparren op niveau in kringen met gelijkgestemden 

Vind nieuwe vriendschappen 

 • bij leeftijdsgenoten en daarbuiten
 • door landelijke netwerkbijeenkomsten

Verrijk of versnel je loopbaan

 • met coaching bij vraagstukken 
 • door het toetsen van je talent
 • door het opdoen van bestuurlijke ervaring

Deel kennis en ervaring

 • over balans werk en gezin
 • door verdieping en verbinding 

Vind vriendschap en ontspanning

 • via actuele thema¬ís en interessante sprekers
 • door deelname aan diverse activiteiten

Vind klankbord en verdieping

 • door samen op te trekken voor inclusiviteit en gelijkwaardigheid
 • om loopbaan te (her-)ijken

Benut platform van opinieleiders  

 • om toezichthouder/ commissaris te worden
 • voor nieuwe inzichten  en carrièrestappen
 • voor synergie en grenzen verleggen

Verdiep vriendschappen

 • bij bijeenkomsten met gelijkgestemden
 • in alle generaties

 

Vind nieuwe interesses

 • door organiseren en besturen
 • via samenwerken met andere organisaties

Blijf kennis en ervaring opdoen

 • door uitwisselen van kennis met andere generaties
 • via bijdragen aan vrouwenvraagstukken
 • door kennisdelen over omgaan met vermogen

Vind vriendschap in alle generaties

 • via delen van interesses en gezelligheid
 • door ontplooien van nieuwe activiteiten

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2023 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED