Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Literatuur

Filosofiekring

Contactpersoon: Marianne Thomassen

Wat doen we?

We behandelen filosofen die goed te lezen zijn voor niet-filosofen. We geven de voorkeur aan het samen lezen en bespreken van originele teksten van filosofen, zonodig ondersteund door commentaren. We hebben een brede interesse. De laaste jaren hebben we ons bijvoorbeeld verdiept in Aristoteles en Nussbaum. Nu zijn we bezig met Hobbes. We bespreken onderwerpen die aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen zoals het neo- liberalisme, over rechtvaardigheid en tal van andere onderwerpen. Samen maken we de keuze.  Er wordt een actieve bijdrage van alle  leden verwacht.

Wie zijn we?  

We zijn op dit moment met 8 actieve leden, van wie er twee filosoof/ethica zijn. De traditie is dat de kringleidster ook een filosoof is. Dat is op dit moment niet het geval. Onze laatste voorzitter is nog steeds lid van de kring maar vond dat het na 12 jaar leiden van de kring tijd werd om het stokje over te dragen. Is er een filosoof die zich op den duur aangesproken voelt het voorzitterschap over te nemen dan zou dat heel fijn zijn.

Tijdstip en frequentie

We komen iedere maand bijeen op de tweede dinsdag van de maand van 20.00 uur tot 22.00 uur. We kennen een zomerstop in de maand juli en augustus. Ieder jaar organiseren we een buitendag,  meestal aan dagdeel in het weekend. We wisselen het gastvrouwschap af dus we vragen aan jou ook om die taak  zo nu en op je te nemen.

Na 22.00 uur komen de wijn, frisdank en de hapjes op tafel want we houden van gezelligheid.

Beleggingskring GG'80

Contactpersoon: Freda Droes

De GG’80 (Gokkende Grieten) is opgericht in 1980 en heeft als doelstelling de emancipatie van de vrouw op financieel terrein.
Haar werkwijze is het bestuderen van de wereld van beurs en effecten door middel van literatuur,
bezoek aan bedrijven en aandeelhoudersvergaderingen en het incidenteel uitnodigen van sprekers.
Als praktische oefening belegt men het gezamenlijk ‘kapitaal’ dat wordt verkregen door een maandelijkse bijdrage van 15 euro per persoon.
De resultaten van de in bezit zijnde aandelen worden door de fondshoedsters, benoemd bij elk nieuw aangekocht aandeel,
in de krant en vakbladen (uitgegeven door VEB/NCVB) bijgehouden.
De maandelijkse bijeenkomsten worden bij de leden thuis gehouden ter bevordering van het informele onderlinge contact.
Tijdens deze vergaderingen beslissen we of we aandelen houden, verkopen en of we nieuwe aandelen gaan kopen.
Zo mogelijk keren we jaarlijks uit en houden we een gezellig etentje.
Bij uittreding krijgt ieder haar inleg, hopelijk met winst, terug.
Nieuwe leden zijn welkom.

Nieuwsgierig?  Neem dan contact op met de kringleider om eens langs te komen.

Vrouwen van de toekomst

Contactpersoon: Marcia van Lakwijk, Merette Schuurman en Marieke van Kammen

De “Vrouwen van de Toekomst”, is een Amsterdamse kring van de VVAO, die ontstaan is uit de loopbaangroep in 2013.  

De doelgroep van deze kring is de ‘jongere’ werkende vrouw, die naast gezelligheid en netwerken, ook de positieverbetering van de vrouw belangrijk vindt en nieuws en politiek volgt. In onze whatsapp-groep worden artikelen gedeeld en discussies gestart over zaken die opvallen of ons bezighouden.

Wat we doen

We spreken regelmatig af om samen te borrelen of eten, om een tentoonstelling te bezoeken of om samen naar een gekozen film te gaan. Ook organiseren we netwerkavonden en kerstdiners.

Maatschappelijk betrokken

Wij hebben de ambitie om dingen te doen die impact hebben op maatschappelijk gebied. Zo zijn we bijvoorbeeld enkele jaren geleden gestart met een fundraising voor meisjes in Iran en hebben we samen deelgenomen aan de Women’s March in Amsterdam.

Loopbaanzaken

Er zijn ook avonden waarbij er speciaal aandacht is voor je loopbaan of werkgerelateerde vragen. Denk hierbij aan thema's als work-life balance, promotie maken of het vinden van een nieuwe baan. Door ervaringen te delen en vragen te stellen helpen we elkaar verder. Leuk is ook dat de afstudeerrichting, werkomgeving en achtergrond van onze leden heel divers is.

Samen voor elkaar

Ieder kringlid is vrij om een voorstel te doen voor een activiteit (film, expositie, buitenactiviteit, etc.) en er is alle ruimte om dit zelf namens de kring of de hele VVAO te organiseren. Doordat verschillende mensen initiatief nemen is er altijd iets te doen dat je boeit en daarnaast is het leuk om jouw interesses te delen met anderen! De kring doen we met elkaar en voor elkaar, maar niets is verplicht.

Samenstelling

  • circa 15-20  leden
  • leeftijd tussen 30 en 55 jaar
  • doel is gezelligheid en maatschappelijke betrokkenheid, volgen en bespreken van vrouwgerelateerde zaken
  • communicatie via whatsapp, e-mail  en Zoom
  • elke 6 tot 8 weken bijeenkomst of spontaan tussendoor op wisselende plekken in de stad


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED