Studie

Filosofiekring

Contactpersoon: Marianne Thomassen

Wat doen we?

We behandelen filosofen die goed te lezen zijn voor niet-filosofen. We geven de voorkeur aan het samen lezen en bespreken van originele teksten van filosofen, zonodig ondersteund door commentaren. We hebben een brede interesse. De laaste jaren hebben we ons bijvoorbeeld verdiept in Aristoteles en Nussbaum. Nu zijn we bezig met Hobbes. We bespreken onderwerpen die aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen zoals het neo- liberalisme, over rechtvaardigheid en tal van andere onderwerpen. Samen maken we de keuze.  Er wordt een actieve bijdrage van alle  leden verwacht.

Wie zijn we?  

We zijn op dit moment met 8 actieve leden, van wie er twee filosoof/ethica zijn. De traditie is dat de kringleidster ook een filosoof is. Dat is op dit moment niet het geval. Onze laatste voorzitter is nog steeds lid van de kring maar vond dat het na 12 jaar leiden van de kring tijd werd om het stokje over te dragen. Is er een filosoof die zich op den duur aangesproken voelt het voorzitterschap over te nemen dan zou dat heel fijn zijn.

Tijdstip en frequentie

We komen iedere maand bijeen op de tweede dinsdag van de maand van 20.00 uur tot 22.00 uur. We kennen een zomerstop in de maand juli en augustus. Ieder jaar organiseren we een buitendag,  meestal aan dagdeel in het weekend. We wisselen het gastvrouwschap af dus we vragen aan jou ook om die taak  zo nu en op je te nemen.

Na 22.00 uur komen de wijn, frisdank en de hapjes op tafel want we houden van gezelligheid.

Beleggingskring GG'80

Contactpersoon: Elseliene Vester

De GG’80 (Gokkende Grieten) is opgericht in 1980 en heeft als doelstelling de emancipatie van de vrouw op financieel terrein.
Haar werkwijze is het bestuderen van de wereld van beurs en effecten door middel van literatuur,
bezoek aan bedrijven en aandeelhoudersvergaderingen en het incidenteel uitnodigen van sprekers.
Als praktische oefening belegt men het gezamenlijk ‘kapitaal’ dat wordt verkregen door een maandelijkse bijdrage van 15 euro per persoon.
De resultaten van de in bezit zijnde aandelen worden door de fondshoedsters, benoemd bij elk nieuw aangekocht aandeel,
in de krant en vakbladen (uitgegeven door VEB/NCVB) bijgehouden.
De maandelijkse bijeenkomsten worden bij de leden thuis gehouden ter bevordering van het informele onderlinge contact.
Tijdens deze vergaderingen beslissen we of we aandelen houden, verkopen en of we nieuwe aandelen gaan kopen.
Zo mogelijk keren we jaarlijks uit en houden we een gezellig etentje.
Bij uittreding krijgt ieder haar inleg, hopelijk met winst, terug.
Nieuwe leden zijn welkom.

Nieuwsgierig?  Neem dan contact op met de kringleider om eens langs te komen.

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2024 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED