Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Welkom bij de afdeling Noord-Holland-Noord

De afdeling Noord-Holland-Noord van de VVAO biedt hoger opgeleide vrouwen in Noord-Holland-Noord al meer dan 50 jaar de gelegenheid om elkaar tijdens allerlei activiteiten te ontmoeten. De algemene bijeenkomsten zijn verbonden aan een jaarthema; het thema van 2020 Levensvragen hebben we met een jaar verlengd. Door de coronamaatregelen zijn meerdere activiteiten niet doorgegaan. Deze worden nu in 2021 opnieuw opgevoerd en aangevuld met meerdere goede spreeksters. Hier vind je het overzicht van de bijeenkomsten en activiteiten in het kader van het thema. De meeste bijeenkomsten vinden plaats in Wijkcentrum Thuis in Overdie te Alkmaar. Je kunt daarvoor contact opnemen via noord-holland-noord@vvao.nl. Per jaar verschijnen er tien nieuwsbrieven.

Binnen de afdeling zijn momenteel ongeveer honderdzestig vrouwen actief in de diverse kringen. Zo zijn er drie literaire kringen, vier museumkringen, een wandelgroep, een bridgekring, een filosofiekring, een poëziekring en een toneelkring.

Noord-Hollland-Noord kent als enige VVAO-afdeling naast kringen ook postcodegroepen (pc-groepen). Deze groepen zijn ooit in het leven geroepen, omdat de afdeling een heel groot gebied bestrijkt, nl. vanaf het Noordzeekanaal tot en met Texel. De pc-groepen functioneren zelfstandig en organiseren allerlei activiteiten van huiskamerbijeenkomsten, gezamenlijke etentjes tot discussieavonden.

Bekijk ook het organigram van de afdeling NHN en hoe deze verbonden is met de landelijke VVAO.

 

Kringen


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED