Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Literatuur

Literaire kringen I, II en III

Er zijn drie literaire kringen, te weten:

  1. een dinsdagmiddagkring (Literaire Kring III),
  2. een woensdagavondkring (Literaire Kring I),
  3. een donderdagavondkring (Literaire Kring II).    

Vrouwen die veel ophebben met taal en literatuur wisselen van gedachten met exact denkende bèta’s en dit levert voor iedereen steeds verrassende gezichtspunten op. Iedere boekbespreking blijkt steeds weer even waardevol en inspirerend. We lezen vijf literaire werken per jaar en spreken steeds van te voren af bij wie we thuis verzamelen en wie de inleiding verzorgt. We eindigen met een poëzieavond waarop de leden zelf een gedicht inbrengen en bespreken.

Tegenwoordig tellen de drie kringen samen zo’n 45 leden die met, voor en bij elkaar boeken uitkiezen, inleiden en bespreken. Zelfs na 30 jaar is en blijven de literaire kringen uitermate populair in onze afdeling en daar zijn we reuze trots op.

 

Poëziekring

De Poëziekring komt eenmaal per maand bij elkaar op donderdagmiddag. Om de beurt verzorgen de kringleden een inleiding over een dichter naar hun keuze. Gedichten worden voorgelezen en vervolgens met elkaar besproken. Wat het gedicht met je doet staat centraal, naast natuurlijk ook het onderling van gedachten wisselen en het plezier! Vooral het waarom van de keuze maakte dat we elkaar beter leren kennen. De inbreng van een ieder komt aan bod, al komen we vaak tijd tekort. Het is niet toevallig dat er ook dichters besproken worden die uit Bergen of wijde omgeving komen. Uitgenodigd werden de Bergense dichters Sjoerd Kuyper en Elly de Waard. Deze aanpak bevalt zo goed, dat we dat in de toekomst vaker willen doen.

 

Ingelogde leden van de afdeling NHN vinden de contactgegevens van de kringcoördinatoren bij Wie doet Wat.


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED