Literatuur

De literaire kringen

Er zijn drie literaire kringen, te weten:

  1. een dinsdagmiddagkring,
  2. een woensdagavondkring,
  3. een donderdagavondkring.    

Vrouwen die veel ophebben met taal en literatuur wisselen van gedachten met exact denkende bèta’s en dit levert voor iedereen steeds verrassende gezichtspunten op. Iedere boekbespreking blijkt steeds weer even waardevol en inspirerend.

Aan het eind van ieder literair seizoen geven de leden zelf aan welke boeken ze graag op de nieuwe leeslijst willen zien. Aan de hand van deze suggesties worden er 6 literaire werken gekozen. De drie kringen lezen allemaal dezelfde boeken en er wordt steeds in elke kring van te voren vastgesteld bij welk lid thuis het boek zal worden besproken en wie de inleiding verzorgt. 
 
Tegenwoordig tellen de drie kringen zo’n 35 leden. De literaire kring die inmiddels ruim 30 jaar bestaat is en blijft uitermate populair in onze afdeling en daar zijn we reuze trots op.

 

     

             Dit wordt ons niet ontnomen: lezen
             en ademloos het blad omslaan,
             ver van de dagelijksheid vandaan.
             Die lezen mogen eenzaam wezen.

             Zij waren het van kind af aan.

                          Ida Gerhardt

In het besloten deel website meer info over de verschillende literatuur kringen.  Klik hier.

Biografieleeskringen

Met enthousiasme presenteren wij de Biografieleeskring. Dit was onze eerste aankondiging in de VVAO-post van mei 2022. Na deze oproep in mei hebben zich 15 leden aangemeld, met de organisatoren maakt dat tezamen 19 personen. Gezien de grootte van de groep is een splitsing gemaakt en zijn er nu twee kringen en twee coördinatoren. De biografieleeskring van de afdeling Noord-Holland-Noord leest biografieën over de levens van vrouwelijke kunstenaars uit allerlei disciplines. Denk aan architectuur, beeldende kunst, dans, muziek, literatuur, fotografie enz. De eerste biografie op de agenda is die van Hella Haasse geschreven door Aleid Truijens.

In besloten deel website meer info over de biografiekringen.  Klik hier.

Poëziekring

De poëziekring komt eenmaal per maand bij elkaar op donderdagmiddag. Om de beurt verzorgen de kringleden een inleiding over een dichter naar hun keuze. Gedichten worden voorgelezen en vervolgens met elkaar besproken. Wat het gedicht met je doet staat centraal, naast natuurlijk ook het onderling van gedachten wisselen en het plezier! Vooral het waarom van de keuze maakte dat we elkaar beter leren kennen. De inbreng van een ieder komt aan bod, al komen we vaak tijd tekort. Het is niet toevallig dat er ook dichters besproken worden die uit Bergen of wijde omgeving komen. Uitgenodigd werden de Bergense dichters Sjoerd Kuyper en Elly de Waard. Deze aanpak bevalt zo goed, dat we dat in de toekomst vaker willen doen.

In besloten deel website meer info over de poëziekring.  Klik hier.


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2023 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED