Welkom bij afdeling Dordrecht

Leden ontmoeten elkaar tijdens kringactiviteiten en afdelingsbijeenkomsten waarin een thema centraal staat. Er zijn ruim 10 kringen actief.

De afdeling Dordrecht is actief. Zij wil voor de bestaande én nieuwe leden een aantrekkelijke vereniging zijn.  

Hoger opgeleide vrouwen zijn welkom bij onze afdeling. Wil je nieuwe contacten op doen, netwerken, kennis delen of gewoon gezellig bij een kring aansluiten? De VVAO biedt veel mogelijkheden. Voel je je uitgenodigd om vrijblijvend een activiteit van de vereniging bij te wonen: neem contact met ons op via e-mailadres dordrecht@vvao.nl. Via dit mailadres is ook meer informatie te verkrijgen.

Kringen

Contact
VVAO Kantoor 
Pieter de Hoochlaan 11
2343 CP Oegstgeest
kantoor@vvao.nl

© 2024 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED