Welkom bij de afdeling Emmen

Welkom op de website van de VVAO-afdeling Emmen, die al 61 jaar bestaat!

De afdeling Emmen geeft haar leden gelegenheid een netwerk op te bouwen in de directe woon- of werkomgeving. Wij houden regelmatig bijeenkomsten waarbij een spreker of spreekster een onderwerp uitdiept. Daarnaast is er tijdens de bijeenkomsten ruime gelegenheid tot het leggen en onderhouden van contacten.

De afdeling biedt daarbij gevarieerde activiteiten: algemene lezingen, discussiebijeenkomsten en excursies. Zo hebben wij vorig jaar een high tea georganiseerd, zodra dat veilig kon.
In een niet-covid jaar beginnen we met de jaarvergadering gecombineerd met een stamppot-buffet. Daarna streven we naar maandelijkse bijeenkomsten, waarop zeer gevarieerde onderwerpen worden besproken, bv Dakloos in Emmen: eigen schuld dikke bult? en Muziek als therapie.
Maar in 2020 en ook in 2021 hebben we onze plannen aan moeten passen, genoodzaakt door de Covid-pandemie.

Op de planning stonden o.a. een bijeenkomst over erfrecht en een over de aandacht voor daders van geweldsdelicten. Die aandacht lijkt soms onevenredig groot ten opzichte van die voor (nabestaanden van) slachtoffers. Beide lezingen blijven op onze planning staan. Zodra het weer is toegestaan pakken we de regelmaat van de avonden weer op. In de afgelopen periode hebben we op een voor ons minder gebruikelijke manier contact met elkaar gehouden.

Alle leden ontvingen een kaartje, er werd een kerstsurprise thuisgebracht, er werd gebeld en met Pasen kreeg ieder een CPP (Corona Paas Pakket).
De afdeling Emmen heeft momenteel vier kringen, waarvan de leeskring de oudste is. Deze komt normaal gesproken eens in de zes weken bij elkaar. De deelnemers aan de andere kringen maken onderling afspraken.

De afdeling Emmen telt ongeveer 30 leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Wie meer wil weten over de VVAO afdeling Emmen of een bijeenkomst wil bijwonen, kan een e-mail sturen naar mcosman@live.nl.

Kringen

Contact
VVAO Kantoor 
Pieter de Hoochlaan 11
2343 CP Oegstgeest
kantoor@vvao.nl

© 2024 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED