Netwerken

Vluchtelingenvrouwen

In 2016 werd een initiatief gestart om vluchtelingenvrouwen in Gouda en omgeving te ondersteunen. Het uitgangspunt is dat onze leden hun expertise en werkervaring kunnen inzetten om vluchtelingenvrouwen met een opleiding of nog studerend in hun land van herkomst, op weg te helpen naar een vervolgstudie en hiermee hun kans op werk te vergroten.
We hebben gemerkt dat het initiatief aansluit bij een concrete behoefte, die niet door de andere organisaties, die zich met vluchtelingen bezighouden, opgepakt wordt. Deze organisaties richten zich namelijk op een bredere doelgroep en bieden daardoor vooral ondersteuning aan laag opgeleide vrouwen of vrouwen zonder opleiding.
De leden van onze afdeling die zich beschikbaar hebben gesteld als vrijwilligers voor dit initiatief bieden vluchtelingenvrouwen ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal op een hoger niveau of helpen hen om toegang te krijgen tot diverse opleidingen (van mbo tot hbo en universiteit) of het UAF (fonds voor hogere opgeleide vluchtelingen).
Eenmaal in Nederland geven sommige vrouwen de voorkeur aan een ander beroep. In dat geval denken we met hen mee over de keuzemogelijkheden. We streven ernaar om vluchtelingenvrouwen in contact te brengen met onze leden uit hetzelfde vakgebied. De koppeling van een Syrische apotheker en de apotheker uit ons eigen netwerk is een mooi voorbeeld van een geslaagde koppeling.
Het gaat om een kleinschalig project dat vrouwen op individuele basis ondersteuning biedt. Meestal gaat het om hulp voor een bepaalde periode, soms beperken we ons tot eenmalige advisering.
We hebben sinds de start van het project goede resultaten geboekt. Enkele vrouwen hebben hun staatsexamens Nederlands gehaald en zijn begonnen met een nieuwe opleiding. Verschillende andere vrouwen ontvangen op dit moment begeleiding bij hun studiekeuze en binnenkort starten er weer intakegesprekken met nieuwe vrouwen.
Het initiatief wordt aangestuurd door een begeleidingsgroep bestaande uit vijf leden. Er komt veel bij kijken om alles in goede banen te leiden. We zijn erin geslaagd om de juiste mix te vinden tussen professionaliteit en werken op vrijwilligersbasis. Goede contacten met andere organisaties, zoals Vluchtelingenwerk en Humanitas, die ons attenderen op vrouwen die geïnteresseerd zijn in onze hulp, zijn nodig om het project succesvol te maken. Natuurlijk moeten we er daarnaast op blijven letten dat we voldoende vrijwilligers in huis hebben. Dit zijn echte uitdagingen!
Momenteel wordt er gewerkt aan de vernieuwing van het draaiboek. Alle werkzaamheden en adressen worden weer geüpdatet. 
Eind 2021 hebben we dan weer een volledig herschreven draaiboek van onze werkgroep voor Vluchtelingenvrouwen.


Heb je interesse om mee te doen of meer te weten over het project dan kun je gerust mailen naar Tiny Geelhoed of Annette Noten.

Bridgekring

Contactpersoon: Marian Bosch

Via www.afspreken.nl wordt een bridge-avond georganiseerd bij iemand thuis, wisselende avonden.
Informatie en aanmelding

Nieuwe leden zijn welkom, we prikken een datum via afspreken.nl. en spelen gezellig bij iemand thuis. Opgeven bij Marian Bosch

Activiteiten commissie

Contactpersoon: Tineke Mocking
De Activiteiten commissie bestaat uit 4 personen.
Zij organiseren: 
- de lezingen (spreekster, gastvrouw, (hulp)gastvrouwen)
- het kerstdiner en alles wat daarbij hoort
- het zomeruitje.

Contactkring nieuwe leden

Contactpersoon: Irene Hilgevoord (gouda@vvao.nl)

De Contactkring bestaat uit 5 personen die nieuwe leden opvangen en aandacht hebben voor lief en leed van bestaande leden.

De leden van de Contactkring vergaderen 2x per jaar om te bespreken:
- welke nieuwe leden er zijn en bij wie van de 5 contactleden die worden ingedeeld
- of er leden hebben opgezegd en of daar nog mee gesproken is over de reden waarom
- welke leden misschien extra aandacht nodig hebben.


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2023 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED