Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Jaarvergadering verzet naar 17 februari

Op 19 januari staat onze jaarvergadering gepland. Nu zijn er weliswaar versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd, maar in vergadering bij elkaar komen is nog niet mogelijk. Om niet direct weer naar de digitale vorm te hoeven grijpen, hebben wij besloten de jaarvergadering te verplaatsen naar donderdag 17 februari, in wijkcentrum Overdie, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Mochten ook op die datum nog restricties gelden, dan vindt de vergadering 17 februari via Zoom plaats. Voorwaarde voor een live treffen is dat we met een groot aantal personen bijeen mogen komen. Dat is van belang omdat de jaarvergadering voor alle leden toegankelijk moet zijn. 

De agenda zoals gepubliceerd in The NHN Post januari 2022 blijft van kracht.

Ook nu weer vragen wij je te melden als je van plan bent om te komen. Dit met oog op de catering. Graag uiterlijk 13 februari op noord-holland-noord@vvao.nl

Wij zien jullie graag op 17 februari.

Namens het bestuur,

Nel Kingma

Secretaris afd NHN


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED