Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Dead-line aanmelding Lustrum 75 jaar/Programma

Zondag 12 juni 2022 is het zover.
Er zijn echter een beperkt aantal plaatsen dus.....

.
Aanmelden voor het lustrum 
Schrijf je in, uiterlijk vóór 25 mei a.s., door overmaking van Euro 49,50 naar bankrekening NL58 RABO 0109254961 t.n.v. VVAO afdeling Gooi en Eemland onder vermelding van Lustrum VVAO G&E, met daarbij je naam zoals we je kennen bij onze afdeling. 
Het overmaken van het bedrag Euro 49,50 is dus tevens je inschrijving. 
Je bent ook van harte welkom om een of meerdere introducee(s) mee te brengen. Vermeld hun namen bij je eigen betaling/inschrijving. We laten hen graag kennis maken met onze vereniging. Daarbij gaan we ervan uit dat je introducee tot de doelgroep van de VVAO behoort en mogelijk interesse heeft om lid te worden van Gooi en Eemland of een andere VVAO afdeling. De deelnamekosten voor je introducee(s) per persoon zijn eveneens Euro 49,50. Ook dan is overmaking van het bedrag de aanmelding. Je introducee(s) vermeldt bij de betaling: geïntroduceerd door …..(jouw naam dus).  

In de laatste week van mei ontvangt iedereen een bevestiging van deelname met nadere informatie. 
Tot ziens bij Beeld en Geluid. Wij zien er naar uit jullie in Hilversum te mogen begroeten. Wij  rekenen op jullie allen!

Programma van het lustrum
11.30 uur: Inschrijving en ontvangst met koffie
12.30 uur: Eerste spreker, Merel van Vroonhoven
13.30 uur: Pauze sandwich met drankje
14.00 uur: Tweede spreker, Virginia Yanquilevich
15.00 uur: Korte pauze
15.15 uur: VR-game
16.30 uur: Borrel
17.15 uur: Early dinner (buffet)
19.00 uur; Einde lustrumviering

Je bent van harte welkom om aan het lustrum deel te nemen. De lustrumcommissie is druk bezig met de voorbereidingen. Wij gaan er voor zorgen dat iedereen kan genieten van een geweldige dag. 
.
Het lustrumteam:
Anneke Verdam
Carla van Looveren
Carola van der Schoot
Engeline van Rens
Karin Kupzok  


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED