Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Sociaal weerbaar door zingeving

Op donderdagavond 23 september om 20.00 uur geeft prof. dr. Anja Machielse een lezing in het kader van ons thema Levensvragen over het belang van sociale relaties.

Anja Machielse is filosoof en sociale wetenschapper. Ze is hoogleraar Humanisme en Sociale weerbaarheid en daarnaast ook bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen, beide aan de Universiteit voor Humanistiek. In de afgelopen (corona)tijd waren regelmatig interviews met haar te vinden in de media omdat zij een autoriteit is op het gebied van eenzaamheid, een probleem dat in deze tijd nog meer actueel werd dan in ‘normale’ tijden.

Hieronder volgen enkele thema's die tijdens de lezing aan de orde zullen komen:

  • Betekenisvolle sociale relaties zijn cruciaal voor het gevoel dat iemands leven ertoe doet
  • Gesprekken over zingeving maken mensen weerbaar om met tegenslagen om te gaan
  • Zingeving gaat vaak over dagelijkse zorgen en levensvragen
  • Belangrijke zaken zijn eigen regie, eigenwaarde rechtvaardiging
  • Biografische pijn, in het reine

Een paar dagen na de lezing begint de nationale Week tegen Eenzaamheid. Tijdens deze week staat ontmoeting centraal. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen. Anja Machielse is als wetenschapper nauw betrokken bij dit belangrijke initiatief.

De lezing zal plaatsvinden in het Wijkcentrum Thuis in Overdie.
Opgeven bij José Ferdinandus


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2021 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED