Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Carrière

Diasporakring

Medio 2010 namen een aantal VVAO-leden die wat verder van Assen woonden (in de diaspora) het initiatief om speciaal voor VVAO-leden in de regio Zuid-West Drenthe een eigen groep op te richten. Thema's konden vanuit de groep aangedragen worden. Er werd begonnen met creatieve middagen om elkaar beter te leren kennen, later kwamen intensievere gesprekken op gang over levensvragen, ook over actuele zware (euthanasie) en minder zware onderwerpen. We vertelden elkaar over dat ene gedicht dat ons zo aansprak en daarbij kwam ook eigen werk aan bod. Er is plaats voor discussie, maar vooral ook voor de kunst van luisteren naar elkaar.

Door verdieping, door intensievere (filosofische) gesprekken die ook met onze persoonlijke verhouding tot de wereld om ons heen te maken hebben (geld, geloof, politiek), werd deze kleine groep steeds hechter en zijn wij behoorlijk bij elkaar betrokken geraakt.

De Diaspora is in principe een open groep, zij het dat het in deze groep belangrijk is dat het wederzijds 'klikt'. De groep komt 8 keer (overdag!) per jaar bij elkaar; om de beurt bij de leden thuis.


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED