Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Cultuur

Theaterkring

Contactpersoon: Marijke Bloembergen

De Theaterkring bezoekt een aantal theatervoorstellingen na deze gezamenlijk te hebben uitgezocht.

Kunstkring

Maandelijks, met uitzondering van de maand juli,  wordt door 2 leden van de kunstkring een excursie (met inleiding en/of rondleiding) naar een museum of tentoonstelling georganiseerd.

Volgens een van te voren vastgesteld schema blijven we of in de noordelijke regio of bezoeken we een museum/tentoonstelling elders in het land. Van deze planning kan worden afgeweken wanneer zich in een bepaalde periode een interessante tentoonstelling aandient.

Naast het uitwisselen van de opgedane indrukken wordt belang gehecht aan het  gezelligheidsaspect, zoals het gezamenlijke koffiedrinken of lunchen.

Mahjongkring

Mahjong is een van oorsprong chinees spel waarin het doel is combinaties van stenen te verzamelen met een zo hoog mogelijke puntenwaarde. Strategisch inzicht, een goed geheugen en geluk in het spel zijn hierbij ongeveer even belangrijk. Hoewel we ons wel aan de ‑complexe- puntentelling wagen speelt competitie in onze kring een veel kleinere rol dan gezelligheid.

We spelen maandelijks, gewoonlijk op maandagmiddag van twee uur tot een uur of vier, half vijf, afhankelijk van hoe de stenen ons gezind zijn.  Door het wisselende gastvrouwschap bestrijken wij de hele provincie van 3 km onder de grens met Groningen tot 5 kilometer boven de Reest en Overijssel.  

De activiteiten van de kring zijn een constante van jaar tot jaar, alleen in de leden is een licht variatie te zien. Momenteel zijn het er 5.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Bridgekring

De bridgekring bestaat uit dames met een heel verschillend spel-niveau. Enkelen hebben nog niet zo lang les, anderen zijn zeer ervaren. Dat blijkt goed samen te gaan. Het zijn leerzame en ongedwongen bijeenkomsten, waarbij door de meer gevorderden uitleg gegeven kan worden over het spelverloop. Er zijn twaalf leden, maar meestal is er een opkomst van 8 personen, zodat er aan twee tafels gespeeld kan worden.

In principe wordt er de eerste vrijdagmiddag van de maand, afwisselend bij iemand thuis, gespeeld.

Coördinator is Carien Stuker: carienstuker@hotmail.com


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED