Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Literatuur

Leeskring

De Leeskring komt ongeveer negen middagen per jaar bij een van de leden thuis bijeen. Gezamenlijk wordt de keuze van de boeken bepaald. De uitkomst daarvan is heel divers, van modern tot echte klassiekers. Daarbij kan het zijn dat er een boek bij is dat je uit eigen beweging nooit zou lezen, maar dat achteraf toch een verrijking blijkt te zijn.

Soms vinden we een boek allemaal prachtig, soms vinden we allen dat het boek een straf is om uit te lezen en soms verschillen de meningen sterk, wat de interessantste discussies oplevert. Je hoort eens hoe een ander een geheel andere kijk heeft op hetzelfde boek

In december wordt altijd een ‘gedichtenmiddag’ georganiseerd, waarbij alle leden een gedicht van eigen keuze meenemen en bespreken.

Boekenkring

Een aantal leden van de boekenkring koopt in onderling overleg aan het begin van het leesseizoen een aantal boeken. Deze rouleren gedurende het seizoen en worden niet besproken. Het is daarom niet mogelijk om tijdens een seizoen nieuwe deelneemsters te verwelkomen, maar geïnteresseerden die zich vóór 1 mei opgeven kunnen het volgende seizoen meedoen. Aan het eind van ieder seizoen worden de boeken verdeeld.

Bijbelstudiekring

Contactpersoon: Bep Elgersma
De Bijbelstudiekring komt op onregelmatige tijden op maandagmiddagen bij elkaar. Centraal daarbij staat wat ons intrigeert is: wat maakt dat zo’n oud boek nog steeds zo leesbaar is.

Non-fictie leeskring

Contactpersoon: Aggy Broekers

Zoals de naam van de kring al aangeeft gaat het in deze kring om non-fictie literatuur. In onderling overleg wordt bepaald welke boeken gelezen worden.  Daarbij gaat het om licht-wetenschappelijke en licht-filosofische boeken. Tot nu bestrijkt dit een breed terrein van "Herfsttij der Middeleeuwen" van Johan Huizinga tot "Hebzucht, een filosofische geschiedenis van de inhaligheid".
De bijeenkomsten zijn eens per 6 weken. In principe op de woensdagmiddag van 2 tot 4. Het gastvrouwschap wordt afgewisseld.  

Leden zijn: Els van Ardenne, Mathilde Boon, Aggy Broekers, Marjolijn Hulsman, Tineke de Visser en Aly de Jonge. Het zou fijn zijn wanneer er nog 2 of 3 mensen de kring komen verrijken. Aanmelding bij Aggy Broekers, coördinator: aggy.broekers@hccnet.nl


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED