Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Studie

Bridgekring

Sinds de Corona-maatregelen van kracht zijn heeft de bridgekring half mei de draad weer opgepakt. Aan een grote tafel met gedesinfecteerde bakjes en eigen speelkaarten. We spelen op maandagavond.

Nieuwe leden die het een beetje kunnen zijn erg welkom. Probeer het eens!

Internationale Salon

De Internationale Salon in Den Haag is een internationaal georiënteerde groep leden van de VVAO. De Salon heeft zich vanaf haar oprichting in 1999 verdiept in een diversiteit aan internationale onderwerpen met als doel op velerlei wijzen de inzichten van de leden te verruimen. Hiertoe komen wij ongeveer eens per twee maanden bij elkaar in een huiskamer.

De leden worden via het convocaat van de afdeling en per e-mail steeds op de hoogte gehouden van de datum en plaats van de eerstvolgende bijeenkomst, de naam van de spreekster en het onderwerp. De bijeenkomsten van de Internationale Salon zijn vanaf 19:30 uur, zodat de spreekster om klokke acht kan beginnen. Men wordt steeds verwacht zich bijtijds bij de gastvrouw aan te melden.


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED