Literatuur

Doorgeefkring recente literatuur

De Doorgeefkring recente literatuur bestaat per september 2018 uit 11 leden. De kring koopt gezamenlijk boeken in die onder de deelneemsters rouleren. Na afloop van de leesperiode (vastgesteld op 1 maand) wordt het boek bij de vorige lezeres opgehaald of naar de volgende gebracht. Dit alles in goed overleg.

Aan het einde van het seizoen worden de boeken kort besproken en verloot.

Gelezen worden boeken op het gebied van de Nederlandse, waaronder Vlaamse, Engelstalige, Franstalige en Duitstalige literatuur. Daarnaast wordt één boek in een Nederlandse vertaling vanuit een andere vreemde taal gelezen.

Op deze wijze kun je kennismaken met literatuur die je zelf waarschijnlijk niet had gekozen. Een kennismaking die een andere kijk op door jou eerder versmade literatuur kan geven.

Leeskring III

Leeskring III bestaat sinds 1983.  Jaarlijks wordt gezamenlijk de lijst met te lezen boeken, data en plaats van de bijeenkomsten vastgesteld.  De bijeenkomsten zijn bij één van de leden thuis; een ander dan de gastvrouw bespreekt dan het boek dat in gezamenlijk overleg is gekozen.  Na de bespreking vindt er een discussie over het boek plaats en is er daarna tijd voor gezellige praat.

Je leest boeken die je anders terzijde zou laten, want een gewaardeerd medelid vindt dat boek blijkbaar de moeite waard.  Het moeten bespreken van een boek dwingt je tot een grondig onderzoek van de schrijver en het boek, en dat doe je anders niet.  De leeskring waardeert het werk van het medelid om het boek en de schrijver te onderzoeken en een goed verhaal te houden over beide.

 


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2023 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED