Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Welkom bij de afdeling Hengelo

We zijn een actieve club vrouwen met ongeveer 45 VVAO-leden uit Hengelo, Delden en Borne.

Er worden zo’n tien bijeenkomsten belegd per jaar. Deze bijeenkomsten vonden meestal plaats bij één van de VVAO leden thuis, maar vanwege de grote opkomst worden de lezingen extern gehouden.

Een bijeenkomst bestaat uit een lezing voorafgegaan door een gezellig samenzijn. Ongeveer driemaal per jaar wordt een gevarieerd lezingenprogramma opgesteld, dat per nieuwsbrief aan de leden bekend wordt gemaakt. Elk jaar zijn er verder: een excursie/uitje en schouwburg- of museumbezoek (waarbij ook partners/introducés welkom zijn). In januari vindt de opening van het voorjaarsprogramma plaats met hapje en drankje en de algemene ledenvergadering.
 
Naast de algemene activiteiten is er de mogelijkheid om met een groepje gelijkgestemden in kleiner verband iets te organiseren.
Dit gebeurt in de kringen.
Zie onderstaand.

Heeft u belangstelling, dan kunt u contact opnemen via het volgende e-mail adres: hengelo@vvao.nl . (Om de sfeer te proeven kunt u twee à drie keer een lezing bijwonen, alvorens te beslissen over aanmelding.)


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2021 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED