Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Literatuur

 

Biografie leeskring

Aantal leden: 7

Ontstaan van de kring: (Auto)biografieën lezen en bespreken sinds 21 maart 2017.

Inhoud en doel: lezen en bespreken (auto)biografieën van schrijvers, kunstenaars, componisten (eventueel in combinatie met het ‘werk’), bijzondere en historische personen. Zelfs een schip (‘Een vrouw van staal’) bleek mogelijk als onderwerp. Ook wel samen op stap, bijvoorbeeld naar een lezing of theaterstuk.

Werkwijze: We komen ongeveer vier tot vijf keer per jaar samen bij iemand thuis. Dus om de beurt gastvrouw en in overleg om de beurt een boek uitzoeken en bespreken.

 

Leeskring Duitse literatuur

"Dennoch wollen wir nicht schweigen Spaet erklingt, was frueh erklang."  Hermann Hesse, Die Gedichte; Suhrkamp

Aantal leden: 7

Ontstaan van de kring: waarom een Duitse leeskring? Zoveel lezeressen, zoveel antwoorden.
‘Ik vond Duits zo’n heerlijke taal op school’. ‘Ik sprak als kind veel Duits’ zijn enkele redenen. De keuze voor lezen in de oorspronkelijke taal komt onder meer voort uit bovengenoemde sentimenten.

Inhoud en doel: het lezen van Duitse boeken in het Duits.

Werkwijze: we komen steeds ongeveer om de drie maanden bij elkaar en kiezen in de vierde en laatste bijeenkomst van ieder jaar de vier te lezen boeken voor het komend jaar.

Frequentie en tijdstip: 4 x per jaar.

 

Literatuurkring 1

Aantal leden: 13

Ontstaan van de kring: deze kring — voor een ieder die het leuk vindt boeken te lezen en gezamenlijk te bespreken- bestaat sinds 1994.

Inhoud en doel: op de bijeenkomst bespreken we een boek. De keuze van de te lezen boeken doen we gezamenlijk. Een ieder kan voorstellen voor te lezen boeken aanleveren. Daaruit wordt door middel van stemmen een keuze gemaakt. Over het algemeen zijn het recent verschenen boeken die gelezen worden. Dit kunnen zowel Nederlandse als vertaalde boeken zijn.

Werkwijze: per boek geeft iemand van de kring een inleiding. Dit gaat roulerend en het is aan de inleider hoe dat vorm krijgt. Daarnaast is er discussie over het gelezen boek. De inbreng van de leden tijdens de bespreking en de discussie maakt de besprekingen levendig. Meningsverschillen over het te bespreken boek komen regelmatig voor. Dat is het leuke van deze kring en geeft vaak stof tot nadenken. In de loop van de jaren hebben we op deze manier bijna 150 boeken besproken.

Naast het lezen en bespreken van boeken hebben we een maal per jaar een gedichtenavond. De gedichtenavond is in juni en we hopen steeds op mooi weer, zodat we ergens in een fraaie tuin gedichten kunnen bespreken. Een ieder zoekt een gedicht uit en leest dat voor. Daarna volgt een korte bespreking van het gedicht.

Frequentie en tijdstip: meestal 7 keer per jaar, 6 boeken en de gedichtenavond. Wisselende dagen van de week, inloop vanaf 19.45 uur, start om 20.00 uur.

 

Literatuurkring 2

Aantal leden: 13

Ontstaan van de kring: literatuurkring 2 is ontstaan uit een splitsing van Literatuurkring 1. Ondertussen zijn ook wij zo groot, dat er een nieuwe literatuurkring aan zit te komen.

Inhoud en doel: deze kring is voor iedereen die het fijn vindt te lezen en samen die boeken te bespreken. De te bespreken boeken kiezen we met elkaar. Vaak zitten daar boeken tussen die je zelf niet gekozen zou hebben, en die toch een enorme verrijking betekenen.

Werkwijze: eens per halfjaar stellen de leden titels voor waaruit door stemming een lijstje voor de komende periode ontstaat. De boekbespreking wordt per keer gedaan door een ander lid van de kring. Veelal wordt interessante achtergrondinformatie toegevoegd en vervolgen we met een discussie. De inbreng van de leden tijdens de bespreking en de discussie maakt de besprekingen levendig. Verschillen in waardering van het boek komen regelmatig voor. Dat is het leuke van deze kring en geeft vaak stof tot nadenken.

Frequentie en tijdstip: we komen eens in de vijf, zes weken bij elkaar, steeds op een andere dag in de week. Vanaf 19.45 uur is er koffie/thee: om 20.00 uur beginnen we met de boekbespreking.

 


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2021 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED