Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Literatuur

Literatuurkring

Contactpersoon: Marij Thomassen; marij.h.a.thomassen@hetnet.nl

Onderwerp
Literatuur lezen en bespreken

Toegevoegde waarde
Het praten en reflecteren op het boek dat gelezen is, geeft precies die extra dimensie waar de leden van de kring behoefte aan hebben. Als je een boek niet waardeert of zelfs zuchtend opzij hebt gelegd, kan de bespreking en discussie binnen de kring je de impuls geven om het toch weer te gaan lezen. De leden ervaren niet alleen een andere visie op een boek als een verrijking, maar ook het vergroten van de kennis over schrijvers, literatuur, landen of bepaalde sociale omstandigheden. Daarnaast speelt ook de gezelligheid een rol. Veel avonden eindigen met een drankje en soms verhitte gesprekken over de actualiteit of persoonlijker onderwerpen.

Werkwijze
De leden van de kring stellen om de beurt een te lezen boek voor. Soms kiezen ze gezamenlijk een boek uit. Zo lees je boeken die je anders misschien nooit gelezen zou hebben. Degene die het boek voorstelt, bereidt de avond voor. De wijze waarop dat gebeurt is vrij. Daarna is er discussie over het boek.

Aantal leden: 10 leden (max.)

Bijeenkomsten
1 x per 6 - 8 weken

Literatuur+ kring

Contactpersoon: Anneke Engelage: engelage@xs4all.nl

Onderwerp
Literatuur lezen en naar aanleiding van de gelezen boeken activiteiten ondernemen, zoals naar een verfilming van het boek gaan, een excursie maken naar een relevante plek uit het boek, een lezing van de auteur bijwonen, een diner organiseren (gewoon voor de gezelligheid…).

Toegevoegde waarde
De kring is in 1997 opgericht. Het is een stabiele groep, de meerderheid zit er al vanaf het begin bij.

Werkwijze
De leden van de kring stellen om de beurt, op alfabetische volgorde, een te lezen boek voor. Zo kun je boeken lezen die je anders nooit gelezen zou hebben. Degene die het voorstelt, moet het boek al gelezen hebben, zij bereidt samen met een ander kringlid de avond voor. Ze bedenken samen vragen en sturen eventueel recensies door naar de anderen. De coördinator maakt van de avond zelf een verslag. De kring probeert iedereen gelijkwaardig aan bod te laten komen. Het coördinatorschap rouleert, na een jaar is een ander kringlid aan de beurt.

Aantal leden: 11 leden (max.)


Bijeenkomsten
1 x per 2 maanden boekbespreking; plus-activiteiten ongeveer 4 - 5 x per jaar.

Poëziekring

Contactpersoon: Wil Kuipers: wil.kuipers60@gmail.com

Onderwerp
Gedichten lezen en bespreken.

Toegevoegde waarde
De Poëziekring bestaat sinds 1998 en vormt een hechte kring. Het is, zoals de leden zelf zeggen, verbazingwekkend hoeveel er te bespreken valt bij zo weinig woorden als in een gedicht. Allereerst is er het gedicht zelf: de titel, de vorm, het rijm, de spaties etc. etc. En dan het onderwerp, de inhoud, wat laat de dichter weg of juist niet? En soms is een gedicht zo treffend en mooi dat de dichter ons sprakeloos maakt en dan is het goed.

Werkwijze
Om beurten verdiept iemand zich in de levensloop en het oeuvre van een Nederlandstalige dichter en zoekt enkele gedichten uit om met elkaar te lezen en te bespreken. Alle leden krijgen kopieën van de te bespreken gedichten. Af en toe maakt de kring een excursie, zoals naar Zutphen voor een rondleiding rondom Ida Gerhardt, en naar het graf van J.C. Bloem in Paasloo. Soms neemt ieder lid twee of meer gedichten mee (in veelvoud) die haar om een bepaalde reden aanspreken en die dan met elkaar worden besproken.

Aantal leden: 8 leden (=max.)

Bijeenkomsten:
3 - 4 keer per jaar, aanvankelijk op vrijdagmiddag maar kan ook frequenter en op een andere dag

De kleine literatuurkring

Contactpersoon: Manny Frederiks: hfrederiks@kpnplanet.nl

Onderwerp
Met elkaar literatuur lezen en bespreken.

Toegevoegde waarde
Het samen bespreken van de gelezen boeken geeft vaak nieuwe inzichten, nieuwe informatie over de schrijver en de tijd waarin het boek geschreven is. Het gelezen boek is ook nogal eens aanleiding tot een gesprek over maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.

Naast het bespreken van het boek leven de leden ook mee met elkaars leven en is er ruimte om daarover te praten.

Werkwijze
De keuze voor het te lezen boek wordt meestal gezamenlijk gemaakt; soms naar aanleiding van een boekbespreking op de televisie of een plezierige leeservaring van een van de leden. Iedereen zoekt informatie op over de achtergrond van de schrijver en brengt die in tijdens de bespreking van het boek.

Aantal leden: 5 leden. Nieuwe leden zijn welkom.

Bijeenkomsten
1 x per 6 weken, ’s middags, bij een van de leden thuis.

 

Boekenkring

Contactpersoon: Annèt Bootsma   email: annetbootsma@home.nl

Onderwerp
Lezen van Nederlandse literatuur, geen vertaalde boeken.

Toegevoegde waarde
De nieuwe boeken die uitkomen in de Nederlandse literatuur zijn niet altijd zo goed als wat de recensies ons doen geloven. Je neemt nu kennis van die boeken en hoeft er hooguit één te kopen. Daarnaast worden er ook goede boeken ingebracht die vrijwel niemand heeft gelezen, maar waarover iemand zeer enthousiast is. Met elkaar wordt beslist welke boeken op de doorgeeflijst komen.
Daarnaast kost deze kring minder tijd, omdat je geen boekbesprekingen hoeft te houden noch naar een bijeenkomst hoeft, én je hoeft je niet bezwaard te voelen wanneer je een boek niet gelezen hebt.

Werkwijze
Van september tot het voorjaar geven de leden maandelijks een boek aan elkaar door. Er moet minimaal één recensie bij het boek worden gevoegd. Achter in het boek is een briefje waarop commentaar kan worden geschreven, maar dat is niet "verplicht". Het jaar wordt afgesloten met een uitgebreide lunch bij een van de leden thuis. Daar worden de gelezen boeken besproken en wordt de nieuwe lijst in overleg met elkaar vastgesteld. In de maanden juli en augustus worden er geen boeken doorgegeven.

Aantal leden: 9 leden. Nieuwe leden zijn welkom.


Bijeenkomsten
1 keer per jaar voor een lunch


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED