CULTUUR

  • Cultuur- Actief-kring
  • Film-kring
  • Veggie-kring

 

CULTUUR ACTIEF kring

Aantal leden: 11 leden, met ruimte tot 14 leden.

Voor deelname is het belangrijk dat je onder alle weersomstandigheden minimaal 5-7 km kunt wandelen of 25-30 km kunt fietsen.

Inhoud en doel:

Samen bewegen (wandelen of fietsen) rondom een centraal thema, waarbij het sportieve en sociale aspect dus gecombineerd wordt met een interessant of educatief onderdeel.

Werkwijze:

Bij toerbeurt organiseren de leden uit de kring een excursie, leiden de excursie zelf of huren een gids in. Dit samen organiseren maakt de betrokkenheid bij de kring extra groot.

Waar mogelijk en nodig gaan we met zo min mogelijk auto’s naar het startpunt.

Na afloop van de excursie drinken we samen iets in een horeca ter plaatse.

Frequentie en tijdstip:

In de maanden april t/m oktober wordt er iedere eerste vrijdagmiddag van de maand gewandeld.

In de wintermaanden gaan we kijken of een museum-programma op de eerste vrijdag van de maand haalbaar is. 

XXXXXXXXXXXXXXX

 

 

FILM- kring

Aantal leden varieert van 3 tot 24

Inhoud en doel

Bekijken en nabespreken van een film. 

Het doel is om gezamenlijk een film te bekijken, onderling met elkaar contact te hebben en meningen over de film met elkaar te delen.

Werkwijze

Er is een voorbereidingsgroep van drie personen, die een film voorstelt. Het is ook mogelijk dat iemand van de leden een voorstel doet via deze drie personen.

Via een groepsapp wordt een film aangekondigd.

De film wordt bekeken in een filmtheater in Apeldoorn. Wie meegaat hoeft zich niet aan te melden, of af te melden. Zij koopt zelf een kaartje en ziet andere leden van de filmkring bij de ingang van de zaal.

Frequentie en tijdstip

Ongeveer eens per maand wordt een film voorgesteld en bekeken.

Afhankelijk van het aanbod wordt de film in de middag of in de avond bekeken.

XXXXXXXXXXXXXXX

 

VEGGIE kring

Aantal leden 6

Inhoud en doel

We koken vegetarisch en stimuleren zo elkaar om  vegetarisch te eten,                             waarbij we af en toe de weg inslaan van 'plant-based' voedsel :  er valt een wereld te ontdekken.                    

Het onderwerp dat één van ons voorbereidt en presenteert, leidt tot een waardevolle uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen vanuit verschillende invalshoeken.   

Werkwijze                

Eens per twee maanden eten we bij iemand thuis: drie gangen, elk verzorgd door één van de leden ; plus een inleiding over een onderwerp.

Dit laatste leidt steeds meer tot diep(er)gaande gesprekken , waardoor de sfeer in de groep  er een is van openheid en onderling vertrouwen.                                                                                                                

Frequentie en tijdstip

Eens per twee maanden op een woensdagavond van 18 uur tot ongeveer 22.30uur

XXXXXXXXXXXXXXX

 

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2024 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED