Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Studie

Argus

Contactpersoon: Marianne Emmelkamp: emailkamp@wxs.nl

Onderwerp
Studie-discussiekring over actuele maatschappelijke thema's.

Toegevoegde waarde
Door gezamenlijk een boek of een artikel te lezen/bestuderen en vervolgens daarover te discussiëren, scherp je niet alleen het lezen maar ook het denken over maatschappelijke thema’s. Daarnaast heeft het bespreken van maatschappelijke thema's vanuit de verschillende disciplines (juridische, psychologische, pedagogische en historische) van de kringleden een toegevoegde waarde. 

Werkwijze
De studie-discussiekring leest een boek of artikelen over actuele maatschappelijke thema's en daarover wordt op de bijeenkomst gediscussieerd. Leden wijzen elkaar op interessante artikelen en ook voordrachten of lezingen.

Aantal leden: 6 leden, 1-2 (max.) nieuwe leden zijn welkom.

Bijeenkomsten
Een keer per twee maanden.

 

Argus II

 

Contactpersoon: Ronne van den Brenk     email:  ronnebrenk@home.nl

Onderwerp

Studie-discussiekring over actuele maatschappelijke thema's.

 

Toegevoegde waarde

We bestuderen door middel van verschillende informatiedragers een relevant maatschappelijk thema om daar vervolgens over te discussiëren. Het doel ervan is: begrijpen wat er in de wereld gebeurt en daar een gefundeerde mening over ontwikkelen. Dit doel wordt bereikt door soms pittige discussies en tegengestelde meningen, maar wèl in een sfeer van respect en vertrouwen. Belangrijk uitgangspunt is dat het niet gaat over veranderen in de zin van “ver” en “anderen”, maar dat we steeds kijken naar wat de aangesneden en besproken problematiek betekent voor onze eigen verantwoordelijkheid, als individu en VVAO lid.

 

Werkwijze

De studie-discussiekring kiest een maatschappelijk relevant onderwerp en de leden verdiepen zich hierin door het lezen van een boek, artikel(en), bekijken van een uitzending, film, documentaire of i.d. 

Tijdens de bijeenkomst discussiëren we over het onderwerp aan de hand van vragen of stellingen die door één van de leden zijn voorbereid. Tussen de bijeenkomsten door wijzen de leden elkaar op interessante artikelen, voordrachten of lezingen.

Aantal leden: 6 leden max. 

 

Bijeenkomsten

Een keer per 6-8 weken.

 


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED