Netwerk- en Discussiekringen

​Internationale kring

Aantal leden: 9

Ontstaan van de kring: 2014

Inhoud en doel: wij willen proberen de afstand te verkleinen tussen vrouwen van verschillende nationaliteiten. Daarbij gebruiken we 2 werkwijzen: onze eigen kennis vergroten van andere culturen en daadwerkelijk samenwerken met vrouwen van elders.

Kernprogramma of kernthema’s: In de statuten van onze vereniging staat in artikel 2, tweede lid: “De doelstellingen richten zich ook op vrouwen buiten Nederland. Bij het uitwerken van de doelstellingen zal de vereniging de uitgangspunten naleven van Graduate Women International (GWI)”. Wij onderschrijven het belang van deze samenwerking en betreuren het besluit van de VVAO om de deelname aan GWI te beëindigen.

In onze kring proberen we vast te houden aan de uitgangspunten van GWI en dit lokaal en praktisch te vertalen naar meer informatie over en meer contacten met vrouwen van verschillende herkomst.

Werkwijze: wat het eerste punt betreft hebben we sinds het bestaan van de kring drie inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd. Een met Rada Sukkar uit Irak als spreekster; een met interview met een jonge Turkse vrouw (via skype); een met Corry Giesen als spreekster over de ontwikkeling van Turkije in politiek en religies opzicht.

Het tweede aspect kwam aan de orde in een ‘gezellige’ avond met asielzoeksters in Deventer. Een van onze leden hield hier een intensief contact met twee jonge vrouwen aan over. Zij begeleidt de meisjes bij hun taalontwikkeling.

Voor een reeks van enkele bijeenkomsten wordt gekozen voor een bepaald land/volk/cultuur, We verdiepen ons daarin door erover te lezen en deze informatie gezamenlijk te bespreken, door een deskundige uit te nodigen om erover te vertellen of door ( gezamenlijk) een film te bezoeken. Voor 2018 is gekozen voor China.

Frequentie en tijdstip: eens per twee maanden, ‘s avonds.

 

TOP kring

Aantal leden: ongeveer 20

Ontstaan van de kring: deze kring is een leeftijd gebonden kring voor vrouwen geboren tussen 1960 en 1980. Omdat wij momenteel de jongste kring zijn van de afdeling heten we ook jongere leden van harte welkom. Het is echter de bedoeling dat zij bij voldoende leden van na 1980 een eigen leeftijdskring gaan opzetten.

Inhoud en doel: de TOP kring staat voor: Thema’s, Ontspanning en Plezier! Activiteitenzijn soms binnen, soms buiten, actief, sportief, creatief, cultureel of culinair. Voorbeelden uit de afgelopen jaren: high tea, bezoek aan Münster, museumbezoek, theaterbezoek, middag vrijwilligerswerk doen, mountainbiken of wandelen op de Holterberg.

Werkwijze: twee keer per jaar maken we een programma. Van deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht. Iedere activiteit wordt door een ander lid georganiseerd. Ook zijn we om de beurt gastvrouw. De organisator van een activiteit stuurt ongeveer een week van tevoren een mail naar de leden van de kring. Deelname is niet verplicht. Reageren op de mail wel, zodat de organisator weet waar zij aan toe is.

Frequentie en tijdstip: Gemiddeld eens in de 4 tot 6 weken. (doordeweekse avonden, zaterdag/zondag).

 

 

Rondom 1950

Aantal leden: ongeveer 30                smileyNieuwe leden zijn welkom

Ontstaan van de kring: deze kring is bedoeld voor leden die tussen 1945 en 1955 zijn geboren. Ooit begonnen we als jongerenkring, we werden 40plus-kring, en vervolgens 40/50+ kring en 50+kring, we besloten om steeds bij elkaar te blijven en noemden ons daarna rondom 60… Om niet weer van naam te hoeven veranderen heten we inmiddels "Rondom 1950 kring".
Het is een gevarieerde club: sommige leden bezoeken vrijwel elke activiteit en anderen komen zo nu en dan. Toch is er een duidelijke band ontstaan.

Inhoud en doel: onze diverse activiteiten zijn van oudsher over het algemeen ‘s avonds, maar tegenwoordig doen we ook regelmatig iets overdag. Tussendoor hebben we koffieochtenden, waar een wisselend aantal leden komen, de ene keer 5, dan weer een kamer vol. Bij deze bijeenkomsten praten we over een door de gastvrouw gekozen thema.

Werkwijze: Het programma wordt ieder jaar opnieuw gemaakt op basis van voorstellen van de kringleden. Elke keer is er een andere gastvrouw.

Frequentie en tijdstip: om de 6 weken met tussendoor de koffieochtenden, telkens bij één van de leden thuis.

 

70+ kring

Aantal leden: 8                        smileyNieuwe leden zijn welkom

Ontstaan van de kring: de kring is zo rond 1990 opgezet. Sindsdien zijn er steeds nieuwe leden bijgekomen en andere vertrokken of overleden. In verband met de leeftijd van de huidige leden, die inmiddels wel ruim de 70 (en verder) gepasseerd zijn, is de naam gewijzigd van 60+ naar die van 70+.

Inhoud en doel: uitwisselen van kennis, gedachten en gezelligheid. Wij vinden de activiteit, die altijd gevarieerd van aard is, belangrijk maar we proberen ook ruimte te scheppen voor de onderlinge communicatie.

Werkwijze: diverse onderwerpen en activiteiten komen aan bod: presentaties van eigen leden of van buiten, reisverhalen, gedichten, gedachten en ideeën uitwisselen, museum- film- en tuinbezoek of boottochtjes.

Frequentie en tijdstip: we komen eens per maand op een ochtend bij elkaar, waarin steeds een van de leden gastvrouw is. Dit is meestal de laatste vrijdagochtend van de maand, maar indien nodig wordt een andere vrijdag gekozen. Aan het begin van het seizoen wordt een lijst gemaakt waarin ieder aan de beurt komt om een ochtend in te vullen. Er kan altijd geruild worden en dat wordt ook gedaan.

 

 

60 + kring 2

Aantal leden: 10                    smileyNieuwe leden zijn welkom

Ontstaan van de kring: groep is afsplitsing van de 60+I kring. Deze groep  (nu de 70 + geheten) werd te groot.

Inhoud en doel: De activiteiten lopen nogal uiteen:een inleiding over een onderwerp, (powerpoint) presentaties over kunst en architectuur, fietstochten, tuinen en musea bezocht, een film in de bibliotheek gezien, lichaamswerk gedaan, gesprekken gehad over persoonlijke zaken, kerstkaarten gemaakt, spelletjes gedaan. En nog meer.

Werkwijze: in de zomer vraagt de groepscoördinator aan de leden een datum in het volgende seizoen te kiezen om een onderwerp in te leiden / te verzorgen. Dat gaat goed. De invulling komt later altijd wel. Er wordt in toenemende mate samengewerkt: iemand is gastvrouw en doet de catering, de ander voert het programma uit.

Frequentie en tijdstip: we komen de tweede vrijdagmorgen in de maand bij elkaar, van 10.00-12.00 uur; daarna eten we samen nog soep met een broodje, verzorgd door de gastvrouw.

 

​De Salon

Aantal leden: 13                   smiley Nieuwe leden zijn welkom in overleg met de kring

Ontstaan van de kring: de kring ’de Salon’ bestaat sinds september 2016.

Inhoud en doel: onze uitdaging: inspirerende bijeenkomsten, zowel in de vorm van huiskamergesprekken als door gezamenlijk iets te beleven ‘buiten de deur’.

Werkwijze: een gevarieerd palet aan onderwerpen en invalshoeken wordt beoogd. Deze formule werkt goed; we halen meerwaarde uit wat we elkaar te vertellen hebben, en krijgen inkijkjes in wat anderen inspireert en bezighoudt, zowel vakmatig als vanuit een hobby. 

In Coronatijd hebben we het contact onderhouden door elkaar via de mail te "bevragen"; we vormden koppels die maandelijks prikkelende opdrachten bedachten. We bezochten bijvoorbeeld virtueel het MORE-museum. 

We probeerden 'live' ontmoetingen te plannen; buiten of met een mooie wandeling. 

Frequentie en tijdstip: Elke derde vrijdagmorgen van de maand; één iemand maakt zich verantwoordelijk voor de invulling van die morgen (qua onderwerp of activiteit). We wisselen het gastvrouwschap af.

 

​De Serre

Aantal Leden: 11

Ontstaan van de kring: het idee is opgekomen door de enthousiaste verhalen over “De Salon”. Door onze naam, “De Serre”, is zichtbaar dat we daar een beetje tegenaan leunen maar we willen ook zeker een eigen invulling geven aan de kring. Wij zijn in januari 2018 gestart met maandelijkse bijeenkomsten. Centraal daarin staat het gezamenlijke gesprek.

Inhoud en doel: Onze kring is bedoeld voor nieuwe en oude leden. Qua leeftijd van 42 tot70+. Werkend en niet (meer) werkend, maar nog wel actief. Gezelligheid, elkaar inspireren en van elkaar leren en verdieping, door maatschappelijke en culturele onderwerpen te bespreken. Ieder wil graag van de ander horen wat haar bezig houdt. We streven naar veel variatie in de invulling van de ochtenden Een uitstapje kan ook.

Werkwijze: 3e vrijdag van de maand en beurtelings gastvrouw en invulling van de ochtend.

 

​De Veranda

Aantal leden: 10-12 

Ontstaan van de kring: de afdeling Deventer heeft diverse kringen die regelmatig bij elkaar komen; gedachten uitwisselen en interessante activiteiten en gespreksonderwerpen hebben. De netwerkgroepen Rondom 50, 60 + 1 en 60 + 2 bestaan al wat langer, de Salon en de Serre zijn relatief nieuw. Omdat er veel belangstelling was voor een nieuwe algemene gesprekskring is najaar 2020 De Veranda van start gegaan.

Inhoud en doel: we hebben een vaste kring van leden en in de bijeenkomsten staat het elkaar leren kennen en het gezamenlijke gesprek centraal.

Werkwijze: de invulling van de bijeenkomsten wordt door vaak door twee leden uit de groep bepaald, al dan niet na overleg van de andere leden.

 

 

​Kring voor alleenstaanden

Inhoud en doel: alleenstaanden kunnen een andere "bezigheid en vermaak – behoefte” hebben dan wanneer je een partner hebt. De kring wijkt qua afspraken en inhoud af van de bestaande vormen, met als activiteit bijvoorbeeld op zondag naar de film, of de schouwburg, of eens gezellig uit eten.

Werkwijze: de invulling wordt vanuit gezamenlijk brainstormen vastgesteld.

 


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2023 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED