Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Netwerken

V8

Contactpersoon: Monique Suurd: m.suurd@kpnplanet.nl

Onderwerp
Algemene kring van leeftijdsgenoten dan wel vrouwen in dezelfde levensfase. Leeftijd moet ruim gezien worden: 55 – 65.

Toegevoegde waarde
De V8 kring is opgericht in 1988 als jongerenkring. De onderlinge band is hecht, mede omdat iedereen min of meer in dezelfde levensfase verkeert. De kringavonden zijn gezellig, maar ook avonden waar je rijker vandaan komt.

Werkwijze
De kring is niet strak georganiseerd, er is geen jaarprogramma, maar er wordt wel geprobeerd een jaarthema aan te houden. Iemand die een leuk idee heeft, komt met een voorstel en organiseert vervolgens een activiteit. De laatste jaren heeft de kring activiteiten rond thema’s georganiseerd: Amerika, Rusland, Spanje, mode. Allerlei activiteiten vloeien eruit voort: excursies, lezingen, museumbezoeken, presentaties. De gezelligheid staat centraal, maar de avond moet wel ergens over gaan. Alle leden doen actief mee.

Aantal leden: 10 leden. Nieuwe leden zijn welkom.

Bijeenkomsten
4 - 5 keer per jaar

Seniorenkring

Contactpersoon: Mary Bongaerts: mary.bongaerts@outlook.com

Onderwerp
Algemene kring van leeftijdsgenoten, richtleeftijd is 75 jaar en ouder

Toegevoegde waarde
De leden hebben een brede belangstelling die ze, ondanks de door de leeftijd soms geringere mobiliteit, graag met anderen willen blijven delen. De onderwerpen die besproken worden, lopen parallel aan het jaarthema van de VVAO Zwolle. De kringleden zijn geïnteresseerd in actuele onderwerpen. Dat alles gebeurt in een prettige en ontspannen sfeer. De kring hoopt zo nog jaren door te gaan.

Werkwijze
De leden komen om de zes weken of twee maanden samen op een woensdagmiddag bij een lid thuis. De gastvrouw houdt ook de inleiding.

Aantal leden: 6 leden. Nieuwe leden zijn welkom.

Bijeenkomsten
Elke 6-8 weken, woensdagmiddag


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED