Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Carrière

Nixkring

Contactpersoon: Floor Bloem: floor.bloem@gmail.com

Onderwerp
Algemene kring van leeftijdsgenoten. De kring is gestart rond het jaar 2000. De naam verwijst naar de NIX-generatie, de generatie jongeren die in de 80-er jaren studeerden.

Toegevoegde waarde
De onderlinge band is sterk, ook omdat er een hoge mate van aanwezigheid is (en ook wordt verwacht). Iedereen zit in dezelfde fase, de meeste leden zijn werkende moeders met schoolgaande kinderen die werk en gezin combineren. Doodmoe neerploffen op een kringavond kan en is herkenbaar, je hoeft je niet anders voor te doen. De kringavonden zijn gezellig, maar ook avonden waar je opgeladen vandaan komt, met iets om over na te denken, geïnspireerd. Wat je erin stopt, krijg je terug.

Werkwijze
De invulling van de avonden is gekoppeld aan een jaarthema. Het thema wordt vastgesteld op de eerste bijeenkomst in september. Een lid bereidt het onderwerp van de avond voor, met nadien een verdieping door alle leden op het onderwerp.

Aantal leden: 10-14 leden. Nieuwe leden zijn in overleg welkom.
 

Bijeenkomsten
Elke tweede woensdagavond van de maand (20.15 uur) bij een van de leden thuis, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Generatie Y

Contactpersoon: Sanderien Bos: sanbos2o@hotmail.com en Anita Wierda: anita.wierda@home.nl

Onderwerp
Algemene kring van (jonge) leeftijdsgenoten (35-45 jaar). De kring is gestart in 2017. De naam verwijst naar de Generatie Y, de generatie jongeren die aan het begin van het millennium studeerden. Doel is persoonlijk, professioneel en zakelijk te netwerken en naast het delen en ontwikkelen van kennis elkaar gezellig te treffen bij borrels en andere evenementen.

Toegevoegde waarde
Enthousiaste vrouwen rond dezelfde leeftijd ontmoeten elkaar en zoeken aan de hand van thema’s verdieping op privé- en werkend vlak. Daarnaast zijn ook de gezelligheid en vriendschap van belang. De kringavonden zijn gezellig, maar het zijn ook avonden waar je geïnspireerd vandaan kunt komen en nieuwe contacten hebt gemaakt.

Werkwijze
De invulling van de avonden is gekoppeld aan een thema. Een lid bereidt het onderwerp van de avond voor. Het onderwerp is gekoppeld aan het jaarthema van de VVAO Zwolle. Gezamenlijk discussiëren en filosoferen we dan over de inbreng. Ook spreken we af om gezamenlijk te lopen of musea e.d. te bezoeken.

Aantal leden: 10 leden. Nieuwe leden zijn welkom.

Bijeenkomsten
Een keer per 6 weken bij een van de leden thuis.

P- en P-kring

Contactpersoon: Emelie Gilissen: eml.gilissen@gmail.com

Onderwerp
Onderwerpen in onze kring zijn gerelateerd aan het vak pedagogie en psychologie. In het verleden hielden we ons vooral met het vak en kwesties daaromtrent bezig. Tegenwoordig verdiepen we ons ook in algemenere thema’s en dan vooral richting filosofie en spiritualiteit.

Toegevoegde waarde
De kring is gestart in de jaren negentig. Veel leden zijn al heel lang lid en voelen zich sterk met elkaar verbonden.

Werkwijze
In januari komen we bijeen voor een etentje waarbij thema's worden ingebracht die op het jaarprogramma kunnen komen, maar niks ligt vast, er kan altijd afgeweken als zich iets nieuws voordoet. De bijeenkomsten worden doorgaans door 1-2 leden voorbereid en de coördinator maakt een verslag van wat er besproken is.

Aantal leden: 13 leden (max. 14)

Bijeenkomsten
De kring komt vijf keer per jaar bijeen; eerst het januari-diner, dan twee bijeenkomsten voor de zomer en na de zomer nog eens twee.


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED