Buiten

  • WANDELkring

WANDEL kring

Aantal leden : 8 - één keer per maand, op de tweede zaterdag  - start om 9 uur

Inhoud en doel

Het maken  van een gezamenlijke wandeling.

Doel is om te genieten van het buiten zijn en het onderling contact te bevorderen.

Werkwijze

Eén van de leden ( bij toerbeurt) zet een wandeling uit van ongeveer 10 km lang.

Meestal is dat dicht in de buurt van Apeldoorn.

Via een groepsapp wordt ieder geïnformeerd .

Zo laat  je ook weten wél of niet mee te gaan.

XXXXXXXXXXXXXXX

 

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2024 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED