Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Kring Wereldbeeld

De opzet van de bijeenkomsten van de Kring Wereldbeeld is om met daarin geïnteresseerde VVAO'sters allerlei aspecten van het economisch-financieel gebeuren te bespreken en daarmee meer inzicht te verwerven in deze aangelegenheden.
In principe vergadert de Kring één keer per maand ten huize van een van de leden, naar keuze 's middags of 's avonds. Eén keer per jaar gaan wij met elkaar ergens eten. In de zomermaanden staan de activiteiten stil.
Kringleider: Ida Koutstaal
Voor informatie neem contact op via wageningen@vvao.nl

 


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED