Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Studie, spel en taal

Bridgekring

Het doel van de bridgekring is gezelligheid, sociaal contact en het verbeteren van ons bridgespel. Er wordt gespeeld op maandagavond in de huiskamer met roulerende gastvrouwen, 1 x per 14 dagen. Gestreefd wordt naar een groep van maximaal 12 vrouwen, waarvan er 8 per avond bridgen volgens een rooster. Een bridgepartner is niet nodig, want er worden geen vaste koppels gevormd. Spelers moeten min. 4 jaar bridge-ervaring hebben. De kring heeft momenteel een wachtlijst.

Filosofiekring

De Filosofiekring komt ongeveer eenmaal per 6 weken bijeen (datum wordt in onderling overleg bepaald). Om de beurt vertelt een van de leden (of een 2-tal) over een filosoof, boek of aan de filosofie gelieerd onderwerp, waarna we verder discussiëren. Op dit moment zijn we met 11 leden. Dat laten we voorlopig zo, omdat we graag bij elkaar thuis in een huiskamer willen passen (tijdens de lockdown zijn we gewoon doorgegaan via zoom).

Filosofiekring 'Carpe Diem'

Voor onze programmering maken wij gebruik van de lezingen van het Filosofisch Café in Haarlem, die om 19.30 uur beginnen.
Bijwoning van een lezing gehouden door een filosoof met discussie na afloop, kost 5 euro. Aanmelding is niet nodig.
Voorafgaand aan de lezing gaan we in de buurt van het Filosofisch Café gezamenlijk eten.
Als er in een maand geen lezing in het Filosofisch Café is, organiseren wij zelf een discussieavond of middag.

Franse conversatiekring

Onze kring komt maandelijks bijeen om in het Frans te spreken onder leiding van een lid die het Frans goed beheerst en ons corrigeert. Bij toerbeurt is één van de leden gastvrouw en een ander degene die het onderwerp inleidt. De onderwerpen waarover wij in het Frans discussieren zijn heel divers: actualiteiten op het gebied van politiek en wetenschap (zoals de Franse verkiezingen, robotica), persoonlijke ervaringen of interesses op het gebied van bijvoorbeeld cultuur en natuur.  Onze groep bestaat momenteel uit 10 leden.

Leeskring Latijn

Wij zijn een kleine kring. Samen lezen we met plezier Latijnse teksten van verschillende klassieke auteurs. We doen dit aan de hand van de eindexamenbundels Latijn, die ons naast de nodige vertaalhulp, ook veel interessante achtergrondinformatie geven. We komen eenmaal per maand bij elkaar rond de eetkamertafel met onze boeken en schriften en ondernemen jaarlijks een activiteit, al dan niet gerelateerd aan de wereld van de klassieken. 

Onze kring staat open voor nieuwe leden die onze liefde voor Latijn delen.

Spaanse kring

De Spaanse kring (opgericht in 2003) heeft als oogmerk culturele evenementen in Nederland die betrekking hebben op Spanje en Spaans Amerika onder aandacht van haar leden te brengen en gezamenlijk films, voorstellingen, lezingen en concerten te bezoeken. Bij voldoende belangstelling worden de evenementen voorafgegaan of gevolgd door een (tapas-)maaltijd.
Daarnaast wordt eens per jaar een werk uit de Spaanse of Latijns-Amerikaanse literatuur gelezen, hetzij in de originele, hetzij in vertaalde versie. Het beheersen van de Spaanse taal is dus geen vereiste.
Ons streven is om eens per 1 of 2 jaar een stad in Spanje te bezoeken.


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED