Literatuur

Literatuurkring

De literatuurkring komt eens per maand bijeen. De titels van de boeken die we lezen worden aangedragen door de leden van onze kring. We gaan niet alleen op recensies af; degene die het boek voordraagt heeft het boek gelezen en heeft bedacht dat we er in onze groep goed over kunnen praten. De kring telt momenteel tien leden. De discussie verloopt altijd geanimeerd en de sfeer is gezellig.

De maandelijkse bijeenkomsten zijn ook de afgelopen twee jaar zoveel mogelijk doorgegaan, waarbij de kring soms gesplitst is in twee groepjes. De leden geven de voorkeur aan fysieke bijeenkomsten in plaats van digitale. 

Recent gelezen boeken zijn: 

Roxane van Ieperen, Het hooge nest

Jan Brokken, De tuinen van Buitenzorg

Jeroen Brouwers, Client E. Busken

Contactpersoon voor de literatuurkring is Madelon van Luijk. Je kunt ons bereiken via delft@vvao.nl


Non-fictie kring

Deze kring is in het leven geroepen voor vrouwen die zich graag met onderwerpen uit geschiedenis, politiek en wetenschap bezighouden en daarover willen lezen en met elkaar van gedachten wisselen. De leden stellen om beurten een boek voor. Dit leidt tot een breed scala aan boeken, die altijd interessant zijn.

Zo lazen we in 2021 onder meer: Alexander von Humboldt (1769-1859), de uitvinder van de Natuur, Andrea Wulf; Revolusi! van David van Reybrouck en Beter wordt het niet, van Caroline de Gruyter.
De kring komt ca 1x per 6 weken bij elkaar. Dan bespreken we het boek en volgt een levendige discussie.

De contactpersonen voor de non-fictie kring zijn Margreet de Pater en Margreet Hogeweg.
Je kunt ons bereiken via delft@vvao.nl


Middagkring

De middagkring komt om de zes weken ’s middags bij elkaar van 14.00 tot 16.00 uur, meestal op dinsdagmiddag. 

Om de beurt verzorgt iemand van de kring een inleiding, waarbij ieders ervaring en inbreng goed van pas komt. Soms gebeurt dit op speelse wijze, onder andere door het werken met tekenen en kleuren.

Het zijn altijd boeiende en inspirerende middagen, waarbij we goed naar elkaar luisteren en veel van elkaar opsteken!

De onderwerpen die aan de orde komen zijn zo divers als de leden die meedoen. Belangstelling voor de middagkring? Meer informatie nodig? Mail naar delft@vvao.nl.


De Poëziekring

Kun je genieten van taal, van woordkeus, klank, ritme, sfeer van woorden? Poëzie geeft je met deze middelen een eigen, vaak verrassende kijk op de werkelijkheid. Ook daarin zijn slagen te maken, getuige onderstaan citaat van de Duitse dichter Jan Wagner (in de vertaling van Ria van Hengel uit de bundel Regentonvariaties):   

"op een paar vierkante centimeters bedrukt papier zul je een onmetelijke ruimte aantreffen waarin dingen die qua tijd, geografie en betekenis ver uit elkaar liggen, gaan samenklinken, waarin de meest tegenstrijdige dingen en paradoxen bij elkaar komen".

De VVAO-poëziekring komt zo’n 8-10 keer per jaar bijeen, aan de hand van het werk van een dichter of van een thema - dat van alles kan zijn, van ‘schaap’ tot ‘hartzeer’ of 'migratie'.  
We hebben allemaal per keer een gedicht gekozen rondom het gekozen thema of de gekozen dichter. Ieder van ons leest haar gekozen gedicht voor, waarna we kunnen reageren. 
Zo is in 2021 het werk besproken van Hanny Michaelis, Leo Vroman, Amanda Gorman, Antjie Krog en Lieke Marsman; is er een middag besteed aan poëzie uit de Middeleeuwen (natuurlijk nog geen fractie daarvan besproken); en bleek ook het thema 'bloemen' aanleiding tot discussie en een levendig gesprek - de associatiemogelijkheden zijn eigenlijk onbeperkt.
We wisselen ook van perspectief: van dichters die de Nobelprijs hebben gekregen tot liedjes van de straat. We verkennen het landschap van de nieuwe Nederlandse dichters en tegelijk wordt poëzie uit het buitenland extra gewaardeerd. 

Zo komen we met ons allen tot inspirerende gesprekken. 
Zolang de corona maatregelen van kracht zijn komen we per zoom bij elkaar. 

Als je belangstelling hebt, neem dan contact op Kristien Jansen via delft@vvao.nl


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2023 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED