Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Literatuur

Leeskring 1

De bijeenkomsten vinden iedere 3e maandag van de maand plaats. De leeftijd van de leden varieert van 44 tot 80 jaar, bèta’s en alfa’s, geen Neerlandici. De kring wordt begeleid door een Neerlandicus. Per jaar worden 10 boeken besproken. Samen bepalen we welke boeken dat worden. Soms is dat over een bepaald onderwerp, soms komt een van de leden met een voorstel of zoekt de docent een boek uit. De bijeenkomsten worden gemiddeld door 10 à 11 aanwezigen. De kring bestaat al 25 jaar.

Leeskring 3

Deze kring bestaat al van vóór 1994 en bestaat uit allemaal “lezers”, iedereen bereidt de bijeenkomst goed voor. een keer per maand komen we bijeen. Soms staat een thema (bv Het Kwaad) centraal, maar ook bezoeken we lezingen of gaan naar de opera. De leeftijd varieert van 40 tot 65 jaar. De kring heeft haar maximum van 9 personen bereikt, immers iedereen wil z’n zegje doen, en de ruimte in woonhuizen is beperkt.

Literaire kring 4

In deze kring worden boeken besproken die door de leden worden voorgedragen en goedgekeurd. Een keer in de zes weken komen de leden op de maandagavond bij een van de leden bij elkaar. De meeste leden zijn lezers en willen door de kring daaraan meer diepgang geven en andere ideeën opdoen. Gezelligheid is ook belangrijk.

Elkes Tiental

Het plezier van het samen lezen en boeken bespreken staat in deze kring centraal. De boeken keuze wordt in onderling overleg gemaakt en de bespreking van het boek wordt door elk lid bij toerbeurt verzorgd. De groep komt 8 tot 10 keer per jaar bijeen telkens bij een van de leden thuis. 

De Leeskamer en De Boekenmolen

Eén van de doelen van De Leeskamer en De Boekenmolen is het lezen en bespreken van boeken, maar daarnaast is ook het sociale aspect belangrijk. We bespreken graag boeken, die ‘ gelaagd’ zijn. Dat betekent dat ze zowel qua inhoud (het verhaal, de thema’s) als de vorm (de literaire middelen) interessant zijn. Het kan een recent boek of een klassieker zijn.

We hebben afgelopen jaar 2020  8 boeken gelezen:

‘De haas met de amberkleurige ogen’ van Edmund de Waal, ‘Woesten’ van Chris Steenberge, ‘Alsof het voorbij is’ van Julian Barnes, ‘De pest’ van Albert Camus, ‘Specht en Zoon’ van Willem Jan Otten, ‘Het kleine meisje van meneer Linh’ van Philippe Claudel,’ Peachez’ van Ilja Leonard Pfeijffer, ‘Mrs. Dalloway’ van Virginia Woolf en begin 2021: De Zwarte Schuur van Oek de Jong en ‘De Kinderwet’ van Ian Mc Ewan.


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED