Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Nederlandse literatuurkring  I

Deze kring houdt zich specifiek bezig met de Nederlandse literatuur. De kring komt eens per 6 à 8 weken bijeen 's middags op verschillende dagen om 14.30 uur bij een van de leden thuis. Schrijver en titel worden ruim van tevoren in gezamenlijk overleg vastgesteld zodat iedereen de gelegenheid heeft het boek te lezen en in staat is aan de discussie deel te nemen. Lid zijn van de literatuurkring is dus niet helemaal vrijblijvend. Verder moet je er rekening mee houden dat je ongeveer eens per jaar zelf een boekbespreking houdt, iets dat qua voorbereiding wat meer tijd zal vragen.

Kringleider: Frida den Hartog-Koet
Voor informatie neem contact op via wageningen@vvao.nl


 

Nederlandse literatuurkring II

 

Deze kring is opgericht in juni 2021. Het is de bedoeling dat wij zes keer per jaar bij elkaar komen op een avond, voorlopig is gekozen voor de donderdagavond, aanvang 19.30 uur.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat er een levendige discussie ontstaat over de te bespreken literaire werken, actieve deelname wordt dus gewenst.

Bij toerbeurt houden de leden van de kring de inleiding en stellen ze een andere keer hun huiskamer beschikbaar. Per half jaar worden in overleg de - van origine Nederlandse en Vlaamse - boeken gekozen. In de laatste bijeenkomst vóór de zomer zal poëzie worden besproken. Als jaarlijks extraatje denken we aan het bijwonen van een lezing, museumbezoek of literair festival.

Kringleider: Anna Schimmel
Voor informatie neem contact op via wageningen@vvao.nl

Engelse literatuurkring

De leden van de Engelse literatuurkring lezen en bespreken gewoonlijk zeven of acht boeken per jaar. Dat betekent dat elk lid ongeveer eens per jaar aan de beurt is een boek te kiezen, daarover achtergrondmateriaal te verzamelen en een selectie daarvan te vertellen tijdens de bijeenkomst.

Kringleider: Annelies Smit
Voor informatie neem contact op via wageningen@vvao.nl

 

Boekencirkel

De leden kiezen bij het begin van het seizoen ieder een boek uit en geven dat aan elkaar door. Dit heeft tot gevolg dat de deelnemers maandelijks een boek aangereikt of in de brievenbus krijgen. Het is steeds weer een gevarieerde, vaak verrassende serie boeken, in principe geschreven in het Nederlands.

Kringleiders: Madeleen Kirchmann en Josien Stevels
Voor informatie neem contact op via wageningen@vvao.nl


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED