Literatuur

Leeskring 'De Boekband'

De leeskring De Boekband leest eens per maand een oud of nieuw boek en daar praten we over. De maandelijkse bijeenkomsten, bij een van de leden thuis, zijn altijd op woensdagochtend. De te lezen titel wordt tijdens de bijeenkomst in overleg vastgesteld.

Brievenleeskring

De Brievenleeskring komt één keer in de twee maanden op een avond bij een kringlid bij elkaar. Wij lezen bij toerbeurt elkaar brieven voor van bekende en/of beroemde personen, een welhaast onuitputtelijke bron van brieven van schrijvers, historici, dichters, kunstenaars, filosofen en zelfs eigen familieleden. De leden van de kring zijn vrij in de keuze van de brievenschrijver. Op de 

Op de kringbijeenkomst worden de andere leden met die keuze verrast. Degene die de spreekbeurt heeft vertelt ook iets over de persoon van de briefschrijver en de tijd waarin hij/zij heeft geleefd.

Nederlandse Boekenkring

De deelnemers van deze reeds tientallen jaren bestaande kring lezen jaarlijks circa 11 nieuw uitgekomen Nederlandse boeken. De boekenlijst wordt steeds samengesteld op suggestie van de leden en adviezen van boekhandel Blokker te Heemstede. De boeken circuleren maandelijks en het boek van de laatste maand mag elk lid houden. Er worden geen gezamenlijke besprekingen gehouden. Jaarlijkse kosten: de gemiddelde prijs van één boek."

Nederlandse Literatuurkring 

De Nederlandse literatuurkring komt 11 keer per jaar op de eerste woensdag van de maand bij elkaar.

5 x per jaar wordt er Nederlandse literatuur gelezen uit het koffertje van de bibliotheek, ingeleid door een van de kringleden. De voorkeur keuze van deze boeken wordt gemaakt door kringleden, de uiteindelijke selectie wordt gemaakt door de bibliotheek.

De overige 6 keer bepaalt de inleidster de keuze van het boek waarbij in het Nederlands vertaalde wereldliteratuur is toegestaan.

De kring bestaat momenteel uit 14 leden

Poëziekring

​​De Poëziekring is een kleine kring, die ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar komt. De inleider van de avond bepaalt de dichter, geeft een kort biografisch overzicht en vertelt iets over het oeuvre. Zij zoekt een aantal gedichten uit die we met elkaar lezen en bespreken. Omdat de groep niet al te groot is, kan iedereen zijn zegje doen en veel gedichten lenen zich daar ook voor. Het is leerzaam en interessant, zowel om de gedichten te leren lezen, alsook om elkaar te ontmoeten.

Schrijfkring

De Schrijfkring bestaat uit klein aantal leden die het leuk vinden om zich uit te drukken door middel van taal.

Zoals een schilder met kleur en vorm probeert uitdrukking te geven aan beeld en inhoud, zo gebruiken wij woord en zin, om ons verhaal over te brengen. Dit kan in proza en poëzie, in experimentele of zoekende vorm, precies zoals het ons invalt of zoals we afspreken i.v.m. de opdrachten die we zelf bedenken.

Tot nu toe werken we per bijeenkomst één idee uit, maar het kan ook zijn dat we beslissen meerdere bijeenkomsten te besteden aan het verdiepen van ons materiaal. De onderwerpen die we kiezen zijn wat invalshoek betreft zo open, dat iedereen er haar eigen invulling aan kan geven. Op de bijeenkomst lezen we ons werk voor en helpen elkaar met opbouwende kritiek. 


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2023 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED