Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Literatuur

Leeswijzer - nieuwe buitenlandse literatuurkring

Nieuwe verschenen vertaalde buitenlandse literatuur heeft onze aandacht. Bijeenkomst een keer per maand op woensdagmiddag bij een van de leden thuis; aanvang 13.45 uur.

Engelse kring

Toneelstukken van Engelstalige schrijvers in de oorspronkelijke taal staan altijd centraal. Het komt ook wel voor dat wij na een te lezen of gelezen toneelstuk een film bekijken of naar het theater gaan.
De Engelse kring komt 1x per maand bijeen op de tweede maandag van de maand van 14.00 uur tot 16.30 uur.  In september is dit op maandag 13 september.  Wij lezen Engelstalige toneelstukken.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Informatie bij Ada van Waning - telefoon 010 4525155 - vanwaninga@gmail.com.
 

Franse leeskring

In de Franse kring staan de boeken van Franstalige schrijvers centraal. Indien mogelijk ook het bezoeken van Franse toneelvoorstellingen, na lezing van het betreffende stuk, of een Franse film. Een enkele keer gezamenlijk uit eten, Frans uiteraard. Tijdens de bijeenkomsten op de eerste of tweede woensdag van de maand is de voertaal Nederlands; aanvang 20.00 uur.

Nederlandse leeskring

Deze kring heeft elke laatste woensdag. van de maand een bijeenkomst. Aanvang 20.00 uur De bijeenkomsten zijn bij de leden thuis. De gastvrouw is dan ook de contactpersoon voor dat moment.

In overleg met alle deelnemers is besloten op 29 september a.s. van start te gaan. We hopen van harte dat het komend seizoen onze bijeenkomsten op de laatste woensdag van de maand weer normaal kunnen plaatsvinden.

Contactpersoon: Marja Hené, telefoon 010 414 6595- hene@planet.nl.
 

Informatie over activiteiten van de andere kringen is verkrijgbaar bij de contactpersonen.

FIlmkring: Alie Kuiper (T 010 220 1018; E mail@aliekuiper.com)

Franse leeskring: Nettie van Nieuwenhuizen-ten Cate (T 010 452 1742; 
E j.nieuwenhuizentencate@upcmail.nl)

Lunchkring Twaalfuurtje – Letje van der Molen (T 010 466 0871; E letjevdmolen@gmail.com)       


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2021 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED