Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Netwerken

Netwerkkringen

Generatie X

Netwerkgroep van vrouwen die na +/- 1965 geboren zijn.

Generatie X is een app-groep, met als doel :onderhouden van informeel contact, uitwisselen van informatie en organiseren van incidentele, meestal spontane bijeenkomsten.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

kringcoordinator: Coby Nell


Bridgekring

We streven naar zoveel mogelijk gezellige bridgemomenten met elkaar, op vrijdagmiddag of  -avond, met een praatje en een drankje.

kringcoördinator Froukje Dijkhuizen-Behr

 

Pedagogiek-Plus (PP) Kring

De kring is ooit als pedagogische kring opgericht, maar sinds 2003 is de belangstellingssfeer uitgebreid, en wel naar de gemeenschappelijke interesse in de mens, in de meest brede zin.

Werkwijze: Aan het begin van het seizoen wordt het programma gemaakt. Eén van de kringleden bereidt het gekozen onderwerp voor; dit kan een pedagogisch onderwerp zijn, maar ook een maatschappelijk en/of mensgericht thema. Het onderwerp kan worden toegelicht met een voordracht, het bekijken van een film, het lezen van een boek, enzovoort. Met opzet houden we de keuze van de onderwerpen zo breed mogelijk, niet alleen pedagogisch. Daarna volgt een bespreking/discussie over het onderwerp.

Frequentie: De leden van de pedagogische plus kring komen gemiddeld 7 keer bij elkaar.

kringcoördinator Ymke Bootsma

 

Kring Politiek Actief VVAO 
 
Het is ons doel om elkaar te ondersteunen en versterken in onze politieke loopbaan. We bespreken in een vast tijdsbeslag van vijf kwartier met behulp van vaste gesprekstechnieken actuele dilemma’s en casussen. We gebruiken de Chatham House Rule om vertrouwelijkheid te garanderen, zodat we optimaal nut hebben van onze Kring. Met deze internationaal toegepaste regel zijn deelnemers aan een vergadering vrij om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreekster mag worden onthuld. En dat werkt goed! De Kring is landelijk en we hopen dat er in de loop van de tijd meer VVAO-leden politiek actief worden en zich bij ons aansluiten!
kringcoordinatoren Margaret van Diermen en Maita van der Mark

 

 


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED