Welkom bij de afdeling Friesland

De afdeling Friesland is een van de 32 regionale afdelingen van de VVAO, de Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding. Zo’n 60 vrouwen uit heel Friesland, van Sneek tot Damwoude, zijn bij onze afdeling aangesloten. Door de verschillende activiteiten die binnen de afdeling georganiseerd worden, kunnen de leden vlak bij huis een eigen netwerk opbouwen. Tijdens de diverse bijeenkomsten biedt de afdeling Friesland volop gelegenheid tot netwerken.

Voor alle leden van de afdeling worden in de maanden september tot en met juni tien bijeenkomsten georganiseerd. Ben je geïnteresseerd en wil je eens een avond meemaken, meld je dan aan via friesland@vvao.nl.

Deze open bijeenkomsten hebben vaak de vorm van een lezing. De onderwerpen die aan bod komen zijn veelal maatschappelijke relevant of voldoen aan de culturele belangstelling van onze leden en zijn geschikt voor de hoger opgeleide vrouw. Bovendien wordt op de open bijeenkomsten gelegenheid tot informeel netwerken gegeven; soms eten we van tevoren met elkaar of wordt na afloop nog iets gedronken. Op de pagina ‘agenda’ staat een overzicht van de afdelingsbijeenkomsten.

Daarnaast is er een aantal bloeiende kringen. Deze themakringen bieden leden de gelegenheid elkaar rondom een gezamenlijke belangstelling te ontmoeten en zo met elkaar activiteiten te ondernemen.

Voor alle leden is het mogelijk lid te worden van een bestaande kring of zelf een kring op te richten. Bij dit laatste biedt het afdelingsbestuur uiteraard hulp. Een overzicht van de bestaande kringen is te vinden op de pagina ‘kringen’ van deze website.

Twee à drie keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief van de afdeling Friesland. Hierin staat informatie over de afgelopen en te verwachten bijeenkomsten van de afdeling, de kringen en andere activiteiten. 

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen via friesland@vvao.nl.

Kringen

Contact
VVAO Kantoor 
Pieter de Hoochlaan 11
2343 CP Oegstgeest
kantoor@vvao.nl

© 2024 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED