Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Buiten

Wandelkring I

De Wandelkring wandelt iedere maand, meestal op de zaterdag die het dichtst ligt bij de 20ste van de maand. 

De volgende datum is nog niet bekend.

Contact personen

Adri Noordhof

Wandelkring II

Nieuwe wandelkring opgericht

Deze kring heeft een nieuwe dag gevonden waarop wordt gewandeld.
Iedere derde woensdagmorgen van de maand, dus 20 april, 18 mei enz.
De wandeling is ongeveer 5 km met daarna gezamenlijk koffiedrinken (als er horeca in de buurt is).
Graag per e-mail aanmelden.
Nieuwe leden zijn zeer welkom!
Coördinatoren: Henny Robers, henny.robers@kpnmail.nl en
Margriet van der Laan, mvdlaan@onsbrabantnet.nl.

Contact personen

Henny Robers en Margriet van der Laan.

Belangstellenden kunnen zich, bij voorkeur per email, melden bij Henny of Margriet.

Stadswandelkring

Voor de stadswandelkring is de volgende data in 2021 nog niet bekend.

 

Contact personen

Adri Noordhof en Bernadette Hemels.

De stadswandelkring is vol!

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de reservelijst.

Je kunt ook een nieuwe kring opstarten. Neem dan contact op met het bestuur: eindhoven@vvao.nl


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED