Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Buiten

Buitenkringen

Wandelkring

Woorden schieten te kort om ons wandelplezier te omschrijven!

We wandelen twee keer per maand op de donderdagochtenden en soms in het weekend.

We lopen afwisselend korte (tot 6 km) en lange (meer dan 10 km) wandelingen.
kringcoördinator: Mieke Breuning

Weekend-Wandelkring: Wandelen en Werken, Wandelen en Filosoferen
Te druk door de week? Dan is deze nieuwe kring iets voor jou!
Een nieuwe kring in oprichting voor een specifieke doelgroep: werkenden.
De bedoeling is een appgroep op te richten voor belangstellenden die op bijvoorbeeld de eerste zaterdag van de maand met elkaar wandelen over gebaande paden rond Arnhem, gedurende 1 á 1,5 uur.
Mieke Breuning heeft aangegeven dit initiatief op te starten.
Graag aanmelden op haar emailadres miekebreuning@planet.nl met vermelding van je naam en 06-nummer.

Tuinkring I

Wij zijn de 'oude tuinkring'. We bezoeken tuinen en wisselen dit af met andere activiteiten zoals de Winterlezing (samen met Tuinkring II) en het maken van kerststukjes.

Eénmaal per jaar hebben we een tweedaags uitje.

kringcoördinator: Marianne Roest

Tuinkring II

Wij zijn een grote kring die zes keer per jaar tuinen bezoekt en daarnaast organiseren we elk jaar de winterlezing met Tuinkring I.

kringcoördinatoren: Ariette Hennemann en Lucianne Le Coultre
 


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED