Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Carrière

Inspirerend (net)werken kring

Contactpersoon: Luki Oderwald

Uitwisseling van kennis en ervaring, met af en toe externe sprekers.

Ca. 5 bijeenkomsten per jaar, op wisselende avonden

Alleen voor leden

Luki Oderwald: lcoderwald@kpnmail.nl

Promovendikring

Contactpersoon: Cindy Koopsen

In oprichting

Project Sparren en Netwerken

Contactpersoon: Susanne Boot

Investeren in elkaar ter stimulering van onze professionele ontwikkeling

VVAO Nijmegen, VVAO Arnhem en Vrouwen Netwerk Arnhem-Nijmegen vormen samen een enorme groep van deskundige vrouwen op zeer uiteenlopende gebieden. De wens tot het delen van die deskundigheid en het besef dat dat de leden van de drie verenigingen kan versterken in hun professionele ontwikkeling vormt de basis van het gezamenlijke Project Sparren en Netwerken. 

Vanuit dit Project organiseert elk netwerk één keer per jaar een gezamenlijke avond waar de leden van de drie verenigingen elkaar op informele wijze kunnen ontmoeten, contacten kunnen leggen en ervaringen kunnen uitwisselen. 

Daarnaast zijn er binnen de drie netwerken een aantal vrouwen die hebben aangegeven als incidentele sparring partner met je te willen meedenken in specifieke vragen m.b.t. je professionele ontwikkeling. Zo kun je:

· Een nieuw idee even samen met iemand tegen het licht houden….

· Onzekerheden ventileren buiten de organisatie om, dus zonder represailles …..

· Overleggen over de aanpak van die ene medewerker, dat specifieke probleem …..

· Samen mogelijke consequenties van een voorgenomen stap op een rijtje zetten ...

· Met iemand sparren over een gewenste loopbaanstap en/of overstap naar een andere branche…. 

· Of ….verzin het maar …

Ieder lid van het Vrouwen Netwerk Arnhem-Nijmegen (VNAN) en van de VVAO Arnhem of VVAO Nijmegen kan hiervan gebruik maken. 

Leden kunnen op de eigen website na inloggen zien welke sparring partners zij kunnen benaderen.

 

Onze Sparringpartners

Vanuit de drie netwerken hebben een aantal vrouwen, met ruime ervaring in hun vak c.q. expertisegebied, zich beschikbaar gesteld om eens vrijblijvend te sparren over een specifieke kwestie

Vanuit Vrouwen Netwerk Arnhem-Nijmegen komen de Sparringpartners:

 • Juul Zwijnenburg, manager onderwijs en arbeidsmarkt;  juulzw@gmail.com
 • Sonja Tettero, vertrouwenspersoon voor psychosociale arbeidsbelasting; sonja@vertrouwenszaken.nl
 • Ellen van Boxtel, manager en NLP-master voor je persoonlijke ontwikkeling; ebox1958@gmail.com
 • Joke Verhoef, manager, organisatie- en communicatiespecialist  mail@jjmverhoef.nl

Vanuit VVAO Arnhem komen de Sparringpartners:

 • Saskia Buhrs, trafficmanager en key accountmanager (grafische sector); saskia@raventech.nl
 • Margaret van Diermen, manager (overheid, bankwezen), bedrijfseconomische expertise, bestuurlijke ervaring, programmamanagement en ondernemersadvies; mdiermen@telfort.nl
 • Coiriet van Overbeek, communicatie-adviseur, bestuurlijke ervaring; coiriet@xs4all.nl
 • Yvette Kokee, zelfstandig gevestigd loopbaancoach, gespecialiseerd in trajecten waarbij transities een belangrijke rol spelen zoals reintegratie- en outplacement;  y.kokee@hetnet.nl

Vanuit VVAO Nijmegen komen de Sparringpartners:

 • Anja Hol, manager/bestuurder in de non-profit sector; anjahol49@gmail.com
 • Henny Haerkens, psycholoog en conflictbemiddelaar; hennyhaerkens@gmail.com
 • Noëlle Leufkens, werkzaam geweest als docent manager, adviseur, coach. Brede ervaring in profit en non profit sector; n.leufkens@planet.nl
 • Dixi Hansen, coach, supervisor en mediator; bf.hansen@kpnmail.nl
 • Susanne Boot, advocaat (internationale) handel en gezondheidszorg; boot.s@outlook.com  

 Behoefte om te sparren?

Neem per mail contact op met éen van bovenstaande Sparringpartners en maak een afspraak voor een eenmalig sparringgesprek.

NB: het gaat in het Project Sparren en Netwerken om een eenmalige interventie.

Mocht er wederzijds interesse zijn voor langduriger contact dan kunnen betrokkenen hierover aanvullende afspraken maken. Dit staat los van het Project.


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED