Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

VVAO-Blokjes-3884

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

Ondernemend, betrokken, nieuwsgierig en hoger opgeleid. Ook VVAO-dna?

De VVAO is een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen, gericht op positieverbetering en een leven lang empowerment. De VVAO inspireert, opent deuren, professioneel en persoonlijk en zet zich in voor inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding.

ZZP-kring

ZZP-lunchbijeenkomsten Oost-Nederland

De lunchbijeenkomsten voor ondernemers en ZZP-ers binnen de regio Oost zijn gericht op het elkaar ontmoeten, steunen en stimuleren als ondernemer, van elkaar te leren en elkaar verder te helpen waar mogelijk.
Onze bijeenkomsten wijken af van veel andere netwerkbijeenkomsten doordat er voor de leden ook ruimte is om zich kwetsbaar op te stellen en te vragen om hulp of ondersteuning. De inhoudelijke invulling van de bijeenkomsten wordt door leden van de groep verzorgd met af en toe een externe spreekster.
De bijeenkomsten zijn éénmaal per kwartaal rond lunchtijd op vrijdag. Elke bijeenkomst is een combinatie van een informele lunchbijeenkomst en bespreking van een inhoudelijk thema.
Locatie is De Kookplaats in Arnhem.
Geïnteresseerden zijn welkom om naar de eerstkomende lunchbijeenkomst in 2021 te komen.
Contactpersoon: Margaret van Diermen mdiermen@telfort.nl

Stimuleringskring Bestuurder, Commissaris en Toezichthouder Arnhem en Wageningen

Deze actieve VVAO-kring is een samenwerking tussen de afdelingen Arnhem en Wageningen. Uit beide afdelingen nemen vrouwen deel die zich willen oriënteren op een verdere stap in hun carrière richting een van bovengenoemde functies. Uitgangspunt is het belichten van de twee zijden van de medaille. Wat houdt een dergelijke functie in, welke eisen worden er gesteld en welke kwaliteiten en vaardigheden heb je als  persoon nodig om die functie met succes te kunnen uitoefenen. Tijdens de bijeenkomsten van de kring wordt literatuur besproken en worden ervaringen uitgewisseld.
Kringleiders:
voor Wageningen: Tineke Prummel-Bekius
voor Arnhem: Margaret van Diermen
Inlichtingen:
wageningen@vvao.nl
arnhem@vvao.nl


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Snel naar
Home
Over VVAO
Afdelingen
Agenda
Nieuws
Privacystatement
Cookie statement

Contact
VVAO Kantoor 
Herengracht 237a
1016 BH Amsterdam
kantoor@vvao.nl

© 2022 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED