Cultuur > broodnodig!

Filosofiekring 

De filosofiekring is in maart 2021 opgericht door Margreet de Pater en Jeanne Holierhoek, beiden leden van VVAO Delft. Zij zijn geen beroepsfilosofes. Je hoeft immers geen beroepsfilosoof te zijn om zelfstandig en kritisch te kunnen denken, om met elkaar te kunnen spreken over bepaalde ideeën van filosofen, je erdoor te laten inspireren en ze allicht te kunnen toepassen op je eigen leven. Filosoferen kan op alle niveaus. Er is ook op alle niveaus materiaal over voorhanden: op het internet (wikipedia), in het tijdschrift Filosofie Magazine, in populariserende boeken. Ook de korte spreuken van de Filosofie-scheurkalender kunnen ons aan het denken zetten, ons de weg wijzen naar een filosoof of filosofe die ons aanspreekt, naar een thema waar we altijd al iets meer over wilden weten. En soms blijken zelfs de boeken van bekende filosofen minder ondoorgrondelijk dan door menigeen wordt gedacht…

Een kring van 7 à 9 leden lijkt ons ideaal. We zullen ongeveer één bijeenkomst per 2 maanden organiseren. Dat worden bij voork niet-digitale bijeenkomsten. Ze zullen worden gehouden in of in de naaste omgeving van Delft. Belangstellenden van andere VVAO-afdelingen kunnen zich ook aanmelden. Als het niet te druk wordt, zijn ook zij van harte welkom! Wat ons voor ogen staat: een vaste kern, met daarnaast VVAO-leden die ad hoc meedoen als daar de ruimte voor is.

Per bijeenkomst neemt één lid het voortouw. Ze kiest het onderwerp waarover we gaan praten en bereidt een korte inleiding voor. Daarna volgt de discussie. Het onderwerp kan een bepaald thema zijn – vrijheid, identiteit, geluk, het kwaad in de wereld, enz. enz. -- of een bepaalde filosoof dan wel filosofe. We hebben wat dat betreft een lichte voorkeur voor filosofes, want vrouwen zijn in de geschiedenis van de filosofie te lang onderbelicht gebleven en ze hebben ons veel te vertellen. Tevoren stuurt de inleidster aan hen die zich hebben aangemeld een paar tekstjes toe, eventueel met wat prikkelende vragen erbij. Je hoeft dus ter voorbereiding geen dikke boeken te lezen – maar het mág wel! Hoe dan ook zul je ervaren hoe rustgevend en verkwikkend het is om, gesteund door het denken van een filosoof of filosofe, te speuren naar de bredere kaders van het leven, je af te vragen wat goed en wat slecht is, hoe je zou moeten handelen, hoe je meer inwendige rust kunt vinden, enzovoort.

Voel je vrij om een paar keer op proef te komen. Lijkt het je iets? Meld je aan via delft@vvao.nl en ervaar of het je bevalt.

 

Filmkring

De Filmkring komt in de eerste week van de maand bijeen. De coördinatoren kiezen elke woensdag of donderdag voorafgaand aan die maandag een film uit, waarvan wij denken dat die de filmkringleden zal aanspreken en waarover nagepraat kan worden.
We nodigen via de e-mail de leden voor de gekozen film.
Wij proberen zoveel mogelijk een afwisseling aan te brengen: nu eens een vrolijke ongecompliceerde film, dan weer een ernstige film of een klassieker of een die in de prijzen is gevallen. 

Er wordt altijd een film gekozen die in Delft draait en daarvan dan de vroege voorstelling. Momenteel bekijken we de films op Picl en bespreken hem na via zoom.

Meer informatie? Mail naar delft@vvao.nl. We nemen dan contact met je op. 

Museumkring

Onze museumkring bestaat uit leden van de afdeling Delft en van de afdelingen Den Haag en Leiden. In de mailingslist staan 20 geregistreerde leden uit Delft en 14 leden van de afdelingen Den Haag en Leiden. Wij nodigen de vrouwen van de mailingslist van Delft, Den Haag en Leiden uit. Elk VVAO-lid kan zich bij een rondleiding aansluiten. Ook introducees zijn van harte welkom. 

We proberen elke maand een tentoonstelling, waar mogelijk met rondleiding, te bezoeken op ongeveer een uur reizen vanuit Delft. De rondleidingen worden gegeven door kunsthistorici of kenners van het gebodene. De rondleidingen vinden afwisselend plaats op woensdag, donderdag of vrijdag. De meeste musea zijn voor museumkaarthouders gratis, maar soms moet er voor speciale tentoonstelling een extra bijdrage worden betaald. De kosten voor de rondleidingen bedragen daarbij tussen de 60 en 90 euro, dat verdelen we over de aanwezigen.

We streven naar minimaal 10 deelnemers en maximaal 15 deelnemers per bezoek. Na het bezoek aan de tentoonstelling gaan we meestal samen lunchen of koffie/thee drinken, waarbij we napraten over de bezochte tentoonstelling en ideeën uitwisselen voor volgende museumbezoeken. We maken ook vaak een kort verslagje met foto’s van hetgeen we hebben gezien voor de nieuwsbrief van de afdeling. 
De contactpersonen voor de Museumkring zijn Mies Zeeman en Margriet Tromp. Je kunt ons bereiken via delft@vvao.nl


Schrijf je in voor 'The VVAO Post'

Uw e-mail

Contact
VVAO Kantoor 
Moerbeilaan 8
1231 BM Loosdrecht
kantoor@vvao.nl

© 2023 V.V.A.O.. ALL RIGHTS RESERVED